SPECIFIC-dieter för derma och allergier (inklusive atopi och matallergier)

SPECIFIC erbjuder en rad olika dieter för behandling av hela allergispektrumet – atopi, födoämnesallergier och kombinerade allergier. SPECIFIC ger hälsofördelar för både katter och hundar genom Allergen Management, Allergen Management Plus och Skin Function Support i våt och torr form. 

 • Minskad allergenicitet med både hydrolyserade och nya proteinfoder och begränsade ingredienser
 • Överlägset stöd för huden med unikt höga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fiskolja och krill, omega-6-fettsyran GLA från gurkörtsolja samt vitamin A-, E- och B-komplex, protein, zink och selen för att stödja en frisk hud och päls.

SPECIFIC Derma and Allergy diet Range

Näring och allergisk dermatit (multimodal behandling)

Att hantera atopi kräver ofta en helhetssyn. Klåda är det vanligaste symtomet hos husdjur med allergisk hudsjukdom. Graden av klåda beror på olika faktorer, t.ex. förekomst av parasiter, infektioner, exponering för miljö- eller livsmedelsallergener, torr hud och stress, som alla bidrar till klåda.

Husdjur kan tolerera en viss nivå av klåda utan att bli kliande. Men när summan av alla stimuli överskrider ett visst tröskelvärde börjar husdjuret klia sig, vilket kan leda till ytterligare hudskador eller infektioner.

Hos husdjur med allergiska hudproblem är det därför viktigt att minska klådan under den kritiska tröskeln. I praktiken innebär detta i allmänhet att inte bara ett enda klådstimuli bör minskas, utan att allergiska husdjur bäst kan kontrolleras genom att minska flera klådstimuli.

Näringsbehandling är ofta inte tillräckligt som enda behandling vid atopisk dermatit. Specialdieter som främjar grundläggande hudhälsa, undviker provocerande livsmedelsallergener, tillför funktionella näringsämnen som främjar hudbarriärfunktionen och minskar inflammatoriska reaktioner, är allmänt erkända som värdefulla metoder för behandling av allergisk dermatit.

För alla dermatoser med påverkad hud och päls kan en specialkost rik på hudstödjande näringsämnen, oberoende av orsak, bidra till att hudlesioner läker ut och att pälsen växer tillbaka. 

Husdjur med allergiska hudsjukdomar är mer mottagliga för infektioner med jästsvampar eller bakterier. Kutana bakterie- och Malassezia-infektioner bidrar till inflammation och frisättning av klådmediatorer. Dessutom kan de fungera som allergener mot vilka husdjur producerar IgE. Omedelbar behandling av infektioner bidrar till att minska klådan.

En granskning visade att 78 % av fallen av otitis externa hos hund hade underliggande atopi eller födoämnesallergi. Näringsbehandling av den bakomliggande orsaken kan minska återkommande otiter och behovet av återkommande behandling med antibiotika.

I enskilda fall kan ytterligare medicinering med glukokortikoider, antihistaminer, oklacitibib eller ciklosporin behövas för att hålla nivån av klåda under den individuella klådtröskeln vid behandling. Ett högt intag av fettsyror kan minska den nödvändiga läkemedelsdosen.

Även ytterligare vård kan bidra till optimal hantering av allergiska katter och hundar:

 • För att minska klåda som orsakas av en allergisk reaktion mot miljöallergener är det viktigt att minska allergenbelastningen så mycket som möjligt. Exponeringen för lagerkvalster kan minskas genom att förvara djurets foder i en ren, sluten behållare 
 • Strikt loppbekämpning av husdjuret och dess omgivning är nödvändig
 • Regelbunden kamning och täta bad kan minska klådan hos atopiska husdjur genom att eliminera sekundära förändringar som överdriven fjällning eller fet hud, och genom att avlägsna allergiframkallande ämnen från huden.
 • Användning av klådstillande, antimikrobiella eller fuktgivande schampon, antimikrobiella lotioner, topikala glukokortikoider eller anestetiska sprayer, krämer eller salvor kan vara användbart för att minska graden av klåda.

Näringsintagets inverkan på hud och päls

Huden är kroppens största organ och med sin höga cellomsättning och metaboliska hastighet har den ett högt fysiologiskt behov av hudstödjande näringsämnen för att bibehålla sin struktur, hudbarriärfunktion och hälsa. Flera näringsämnen är viktiga för att bibehålla en frisk hud och päls:

men särskilt den essentiella omega-6-fettsyran linolsyra (C18:2n-6) är viktig för produktionen av talg och upprätthållandet av hudens vattengenomsläppliga barriär. Brist på linolsyra i kosten leder till en matt, torr päls med fina fjäll

(särskilt metionin, cystein och prolin) är viktiga för hårväxt, keratinisering och pigmentering av huden. Proteinundernäring orsakar sprött och depigmenterat hår, håravfall, minskad hårväxt samt tunn och oelastisk hud. Fenylalanin och tyrosin är förstadier till melanin och krävs för att bibehålla den svarta pälsen. En relativ brist på dessa aminosyror kommer att ändra färgen på en svart päls till rödbrunaktig.

är en väsentlig del av flera enzymer som är viktiga för att snabbt dela celler som epidermala celler, biosyntes av fettsyror och metabolisering av vitamin A. Kutana symptom på zinkbrist är matt, hård päls, erytem, alopeci och skorpor och fjäll särskilt runt ögonen, nosen, munnen, ytterörat, tassar och tryckpunkt på extremiteterna.

är särskilt viktigt för keratiniseringen och brist på vitamin A leder till hyperkeratinisering, fjällning, alopeci, minskad hårväxt och nedsatt immunförsvar mot hudinfektioner.

är en naturlig antioxidant som tillsammans med selen spelar en viktig roll för cellmembranens stabilitet. Kostbehovet av vitamin E ökar i takt med att kostens innehåll av fleromättade fettsyror ökar. Hos katter leder E-vitaminbrist till pansteatit (inflammation och nekros av subkutant och abdominellt fett till följd av lipidperoxidation).

krävs som samverkande faktor i många metaboliska processer och en brist på B-vitaminer är ofta förknippad med dermatologiska tecken som alopeci, torr, flagnande seborré och en dålig hud- och pälskondition.

Dechra Academy erbjuder en rad onlineutbildningar, inklusive denna kurs om allergi och atopi

The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Denna kurs behandlar kostens roll som en del av ett multimodalt tillvägagångssätt vid atopisk dermatit, värdet av proteinhydrolys och PUFA samt hanteringen av eliminationsförsök.

Anmäl dig till Dechra Academy

Har du redan anmält dig till Dechra Academy? – gå direkt till kursen:

Gå till modulen om hantering av allergier

 

Dechra Academy The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Näringsbehov vid födoämnesallergi

Prognosen för husdjur med födoämnesallergi är mycket god. Födoämnesallergi i sig kan inte botas, men kliniska symtom kan förebyggas genom att man undviker de ingredienser som patienten reagerar negativt på.  Det finns två typer av dieter med låg allergenicitet: dieter som använder ovanliga, eller “nya”, ingredienser och dieter som använder hydrolyserade proteiner.

Effekten av hypoallergena dieter baserade på ovanliga eller nya ingredienser bygger på det faktum att immunologiskt baserade reaktioner på foderkomponenter (främst IgE-relaterade typ I-reaktioner) endast inträffar om djuret har utsatts för allergenet tidigare, så att dess immunsystem triggas att reagera på foderallergenet vid en senare exponering. Sammansättningen av den perfekta hypoallergena dieten beror främst på de ingredienser som den enskilda katten eller hunden har utsatts för under sitt liv. Att hitta en diet med ingredienser som patienten aldrig har ätit kan vara svårt, särskilt med tanke på det växande antalet djurfoder som innehåller exotiska proteinkällor. En uttömmande kosthistorik bör tas fram och utvärderas, inklusive alla produkter som patienten har konsumerat under sitt liv och de ingredienser som ingår i sammansatta produkter.

Kommersiell eller hemlagad kost baserad på nya ingredienser kan användas för att hantera negativa livsmedelsreaktioner. Vissa experter föredrar hemlagade dieter, särskilt när de används som eliminationsdieter, eftersom de inte innehåller livsmedelstillsatser (som anges som möjliga orsaker till biverkningar) eller komponenter som framställs vid bearbetning i höga temperaturer. Å andra sidan kan hemlagad kost vara dyr och tidskrävande att tillreda, eller orsaka förstoppning eller diarré. En stor nackdel är att de flesta hemlagade dieter för initial behandling av hundar och katter med misstänkta biverkningar inte är näringsmässigt kompletta dieter och därför inte kan användas för växande djur eller för långvarig användning.

Det finns flera kommersiella veterinärmedicinska terapeutiska hypoallergena dieter tillgängliga på marknaden, som är näringsmässigt kompletta och balanserade och mer praktiska att använda. Även om inte alla kommersiella dieter kommer att vara effektiva för alla patienter, har många av dem testats för att visa sin effektivitet. Receptfria livsmedel med ovanliga ingredienser bör undvikas, eftersom vissa av dem kan innehålla flera proteinkällor och innehålla spår av vanliga djurfoderproteiner som inte nämns på etiketten.

Immunologiska reaktioner på livsmedelskomponenter är vanligtvis mot glykoproteiner, som vanligtvis varierar i storlek från 10 till 40 kilodalton. Enzymatisk hydrolys av protein till små peptidfragment minskar dess allergenicitet, eftersom stötande epitoper bryts ned så att de inte binder till IgE-receptorer på mastcellsytan. Dessutom kräver mastcellsaktivering tvärbindning av två eller flera IgE-molekyler som är bundna till IgE-receptorer på mastcellen. Det innebär att allergenet måste vara tillräckligt stort för att binda till två IgE-receptorer. Denna storlek har definierats inom humanmedicin som över 10 kD, men det finns inga data för hundar eller katter.

Det finns flera kommersiella terapeutiska dieter baserade på hydrolyserat protein. Dessa dieter är ett bra alternativ när patienten har utsatts för flera olika proteinkällor eller när kosthistoriken är ofullständig. Studier har visat att kommersiella dieter baserade på hydrolyserat protein är effektiva för att kontrollera kliniska tecken hos majoriteten av katter och hundar med födoämnesallergi. Precis som för kommersiella hypoallergena dieter baserade på nytt protein, kommer en diet baserad på hydrolyserat protein inte att vara effektiv för alla patienter med födoämnesallergi. En liten andel av djuren kan reagera på hydrolysatet32 eller andra ingredienser i fodret (kolhydrat- eller fettkällor, tillsatser, nya antigener som skapats under bearbetningen). Kommersiella veterinärmedicinska terapeutiska dieter baserade på hydrolyserade proteiner är kompletta och balanserade dieter, så de tillåter långtidsutfodring av katter och hundar med foderallergi.

Hur kost kan stödja atopisk dermatit

Epidermis hos hundar och katter spelar en viktig roll för att förhindra transepidermal vattenförlust och för att skydda kroppen från potentiellt skadliga miljöeffekter som kontakt med allergener, irriterande ämnen, toxiner och fysiskt trauma. Speciellt stratum corneum, som består av tillplattade celler i en lipidmatris, är viktigt för epidermis barriärfunktion. Det finns allt fler bevis för att en försämrad hudbarriär och därmed ökad känslighet för miljöallergener spelar en roll vid atopisk dermatit hos hundar. Atopiska hundar har en onormal och ofullständig struktur av de lamellära lipiderna och en minskad lipidhalt i stratum corneum. Tillskott av fettsyror förbättrade den försämrade lipida hudbarriären hos hundar med atopisk dermatit. Även oralt tillskott med en kombination av pantotenat, kolin, nikotinamid, histidin och inositol förbättrade hudens barriärfunktion, mätt som minskad transepidermal vattenförlust.

Linolsyra (LA) är moderfettsyran i omega-6-gruppen och alfa-linolensyra (ALA) i omega-3-gruppen.

Vegetabiliska oljor som solrosolja och safflorolja är en rik källa till LA, och ALA finns i linfröolja.

Essentiella fettsyror måste tillföras via kosten, men när de väl finns i kroppen kan LA och ALA desatureras och förlängas ytterligare med hjälp av enzymer.

Inom omega-6-familjen kan linolsyra (LA) metaboliseras till gamma-linolensyra (GLA), dihomo-gamma-linolensyra (DGLA) och arakidonsyra (AA).

Inom omega-3-familjen kan ALA metaboliseras och bilda eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). Aktiviteten hos desaturasenzymerna är dock mycket låg hos hundar och nästan obefintlig hos katter, så metaboliseringen av ALA till EPA och DHA och LA till GLA är mycket ineffektiv.

EPA och DHA kan dock också tas direkt via kosten från marina källor som fiskolja, alger och krill. Intag av gurkörtsolja eller nattljusolja ger GLA.

Fettsyrornas positiva effekt på inflammatoriska dermatoser förmedlas genom produktionen av eikosanoider (prostaglandiner och leukotriener), som syntetiseras från omega-3- och omega-6-fettsyror.

Eikosanoider är signalmolekyler som härrör från omega-3- och omega-6-fettsyror och som spelar en viktig roll vid inflammation.

AA (moderfettsyran i omega-6-gruppen) – härledda leukotriener och prostaglandiner har en proinflammatorisk effekt och spelar en central roll i den inflammatoriska processen och kan, när de produceras i för stora mängder och under längre tidsperioder, leda till patologiska tillstånd.

De leukotriener och prostaglandiner som bildas av EPA och DGLA har en annan struktur och en annan funktion än de som bildas av AA. Eikosanoider som produceras från EPA och DGLA har en mer antiinflammatorisk effekt.

Den inflammatoriska reaktionen hos en hund eller katt kan påverkas genom intag av fettsyror via kosten: genom att komplettera ett husdjur med extra “förformad” EPA (från fiskolja, alger eller krill) och/eller GLA (från gurkörtsolja eller nattljusolja) kommer mer EPA och GLA (och därmed mer DGLA) att införlivas i djurets cellmembran, vilket leder till mindre produktion av pro-inflammatoriska eikosanoider från AA och mer produktion av anti-inflammatoriska eikosanoider från EPA och DGLA. Detta resulterar i en dämpning av kroppens naturliga inflammatoriska reaktion.

Behandling av atopi orsakad av kombinerade allergier

Allergiska husdjur löper större risk att utveckla annan överkänslighet. De flesta husdjur med foderallergi är allergiska mot mer än en foderkomponent och atopiska hundar uppvisar ofta allergiska reaktioner mot fler allergener.

Allergiska husdjur kan också lida av olika typer av allergier. Kombinationen av atopi, födoämnesallergi och/eller loppallergisk dermatit är välkänd. Hundar med atopi verkar vara predisponerade för utveckling av loppallergener. 

 Det har uppskattats att 20–30 % av fallen med födoämnesallergi samtidigt har atopi eller loppallergisk dermatit.

20-30% of the cases with food allergy have atopy or flea-allergic dermatitis

I specifika studier med hundar som diagnostiserats med negativa livsmedelsreaktioner hade 44–59 procent av dem samtidig atopi.

 adverse food reactions, 44% to 59% of them had concurrent atopy

Av en grupp atopiska hundar som testades för negativa födoämnesreaktioner hade 47 % av de atopiska hundarna samtidig födoämnesallergi.

 47% of the atopic dogs had concurrent food allergy

Grunden för att förebygga kliniska tecken på allergi är att undvika allergenerna, och om detta inte är (helt) möjligt att dämpa svårighetsgraden av de kliniska tecknen genom stödjande åtgärder. Symtom på födoämnesallergi kan förebyggas genom att undvika det allergiframkallande ämnet i kosten. Hypoallergena dieter för behandling av födoämnesallergi består av ett begränsat antal ingredienser med låg allergenicitet, såsom nya proteinkällor eller hydrolyserade proteiner. Vid allergier där exponering för allergenet inte helt kan undvikas (t.ex. atopi, loppallergi eller kontaktallergi) är syftet med kostbehandlingen att stödja hudbarriären och dämpa inflammatoriska hudreaktioner med hjälp av höga halter av fettsyrorna EPA från marina källor och GLA från gurkörtsolja. För behandling av en kombination av matallergi och andra typer av allergier bör båda principerna tillämpas: en hypoallergen kost med höga halter av EPA och GLA.

SPECIFIC derma- och allergikost – vanliga frågor

Födoämnesallergi kan endast diagnostiseras med hjälp av eliminationsförsök, det finns inga andra tillförlitliga tester. För att kunna ställa rätt diagnos är det därför viktigt att utföra ett elimineringsförsök. Ibland är dock ägaren inte villig eller kapabel att utföra ett eliminationsförsök. I dessa fall rekommenderas behandling av födoämnesallergier och utvärdering av djurets reaktion på kosten.

Ja, det är möjligt att uppvisa en reaktion mot källor till omega-3- och omega-6-fettsyror (t.ex. fetter och oljor). Allergeniciteten hos ätliga oljor och fetter är relaterad till förekomsten av restprotein. Det föreslås att proteininnehållet i råa ätbara oljor är i storleksordningen 0,1–0,3 mg/ml. I raffinerade oljor reduceras denna nivå cirka 100-faldigt. Studier har visat att råolja kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga allergiska individer. Det antas att raffinerade oljor inte utgör en risk för att framkalla allergiska reaktioner hos majoriteten av allergiska individer.

De typer av fett som används i hypoallergena dieter bör övervägas eftersom typer av fett och raffinerad olja kan innehålla spår av potentiella proteinallergener.

Det fläskfett som används i det torra SPECIFIC hypoallergena fodret har med hjälp av PCR-analys visats vara fritt från fläskprotein och kommer därför inte att framkalla en biverkning hos husdjur som är allergiska mot fläskkött.

Fiskoljan som används i de hypoallergena SPECIFIC-fodren har också testats med PCR-analys och är fri från fiskprotein, och kommer därför inte att framkalla en reaktion hos husdjur med allergi mot fisk.

Husdjur med födoämnesallergi, som är utan kliniska symtom på en viss hypoallergen diet och byts till en annan hypoallergen diet, kan uppvisa ett återfall av kliniska symtom inom en period på 2–3 veckor.

Hos husdjur som för närvarande lider av symtom på födoämnesallergi kan det ta upp till 6–10 veckor innan en tydlig förbättring ses när de får en lämplig hypoallergen kost (särskilt när det gäller dermatologiska kliniska tecken. Gastrointestinala tecken på negativa födoämnesreaktioner tenderar att förbättras snabbare). Därför rekommenderas att ett eliminationsförsök utförs under en period på minst 8 veckor (Olivry et al 2015).

För ytterligare information inklusive svar på frågor om SPECIFIC:

Besök sidan med vanliga frågor om SPECIFIC

Resurser för derma- och allergikost

Support Materials add

This editable PDF allows you to collect key information from your clients regarding their pets diets and symptoms of allergy

Click here to download

This product selector helps you find the correct diet for the different types of allergy

Click here to download

A simple leaflet explaining SPECIFIC allergy diets for dogs that you can e mail to your clients

Click here to download

A simple leaflet explaining SPECIFIC allergy diets for dogs that you can e-mail to your clients

Click here to download

A selection of social media graphics and text that you can use on your social media discussing allergy and atopy

Click here to download

This owner video talks about seasonal allergies and can be used on your social media feeds with the following link https://youtu.be/ASztcHPwm1Q

Derma & Allergy Product Data Sheet

Full product data sheets are available at the SPECIFIC product information book including

 • Indications for each diet
 • Properties and rational for the composition
 • Ingredients
 • Feeding amounts
 • Nutrient data
 • Any contra indications

Click here

SPECIFIC owner website

The SPECIFIC owner web sites provide a valuable tool to help explain nutrition to your clients.  With pages talking about the condition and the role nutrition plays in supporting management of those conditions and details of the individual products that you may be recommending.

If you would like to link to the SPECIFIC owner web sites, the address is www.specific-diets.co.uk/

 

Produkter för derma- och allergikost

lock Logga in på ditt Dechra konto

account_box Har du inget konto ännu?

Registrera dig nu för att komma åt:

 • Komplett produkt- och sjukdomsinformation
 • Gratis supportmaterial, videor och webbsändningar
 • Dechra Academy: Vår kostnadsfria plattform för e-lärande
keyboard_arrow_up