Integritetspolicy

Dechra Pharmaceuticals PLC och dess dotterbolags respektive webbplatser (”webbplatser”) drivs av Dechra Pharmaceuticals PLC, ett företag i England och Wales med kontor på 24 Cheshire Avenue Cheshire Business Park, Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA. Dechra är personuppgiftsansvarig i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

När termerna ”Dechra”, ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”våra” används i denna integritetspolicy, avses Dechra Pharmaceuticals PLC, inklusive dotterbolag, divisioner, filialer, partner eller företag som kontrolleras av Dechra Pharmaceuticals PLC. När termerna ”du”, ”din” och ”dina” används i denna integritetspolicy, (”integritetspolicyn”), avses vilken som helst person som interagerar och/eller gör affärer med oss. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss via e-post på DataProtection@dechra.com eller via telefon på +44 1606 814730. 

VIKTIGT! GENOM ATT SKICKA PERSONUPPGIFTER TILL OSS, MANUELLT ELLER I ELEKTRONISK FORM, OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS, GER DU DITT SAMTYCKE TILL ATT ALLA PERSONUPPGIFTER DU TILLHANDAHÅLLER KAN SAMLAS IN, ANVÄNDAS OCH BEHANDLAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH FÖR DE ÄNDAMÅL SOM BESKRIVS NEDAN.

INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING

Dechra strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter vi har rörande våra medarbetare, kunder, leverantörer och alla andra individer är skyddade, behandlas på ett hederligt och lagligt sätt och hanteras i enlighet med alla gällande dataintegritetslagar. 

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant. Den beskriver våra aktuella policyer och rutiner när det gäller personuppgifter vi samlar in från dig, direkt och/eller via webbplatsen (i den utsträckning sådana personuppgifter skyddas av gällande dataskyddslagar). Den förklarar i synnerhet vilka typer av information vi samlar in, hur den informationen används, till vilka den yppas och hur den skyddas.

Denna integritetspolicy gäller alla personuppgifter som samlas in, behandlas, används och lagras av oss (förutom när det gäller personuppgifter som rör våra underleverantörer, konsulter, medarbetare och arbetare, vars personuppgifter täcks av en separat integritetspolicy). I denna integritetspolicy avser ”personuppgifter” information eller delar av information som kan identifiera dig, och kan innefatta ditt namn, arbetsbeskrivning, födelsedatum, e-post- och eller/postadress och/eller hälsorelaterade uppgifter.

MEDDELANDE OM ÄNDRING I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbättrar kontinuerligt våra kommunikationsmetoder och tillför nya funktioner och egenskaper till webbplatsen och till våra befintliga tjänster. På grund av dessa kontinuerliga förändringar, förändringar i lagstiftning och på grund av teknologins föränderliga natur kommer våra datarutiner att ändras då och då. Vi uppmanar dig att kontrollera den här sidan ofta eftersom du genom att besöka vår webbplats accepterar den aktuella versionen av integritetspolicyn.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE E-POSTADRESSER

Du kan välja att använda våra tjänster och lösningar eller få ytterligare information från oss. När du använder våra tjänster och lösningar eller begär ytterligare information samlar vi in personuppgifter om dig, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi samlar in personuppgifter när du till exempel:

 • anmäler dig till något av de evenemang som finns på vår webbplats,
 • registrerar dig för att få e-postmeddelanden eller andra meddelanden från oss,
 • ansöker om en befattning inom Dechra,
 • beställer en produkt på recept från din veterinär som bara kan levereras av oss i enlighet med en speciell licens som utfärdats av vederbörlig reglerande myndighet,
 • använder sociala medier som Facebook eller Twitter för att kommunicera med oss, eller skickar in en förfrågan till vår kundtjänstavdelning.

Vi kan också be om demografisk information så att vi kan tillhandahålla en personanpassad tjänst till dig. Den information du lämnar lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser eller i våra tredjepartsleverantörers databaser (när det gäller dessa, se avsnittet ”Överföring av uppgifter till tredje parter” nedan).

Ibland kompletterar vi information som du lämnar med information som kommer från tredje parter. Om vi till exempel får ett felaktigt postnummer kan vi använda tredjepartsprogram för att rätta till det.

Slutligen kan vi få information om dig från tredje parter som vi samarbetar med, inklusive t.ex. veterinärpraktiker, reklamnätverk, analysföretag, sökinformationsföretag, kreditreferensföretag och leverantörer av bedrägeriskydd.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att agera på dina förfrågningar och vi ber endast om uppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte orimliga för dessa ändamål. När vi ber dig uppge dina personuppgifter, kan det vara för följande ändamål:

 • Vi kan ibland kontakta dig för att informera dig om nya tjänster vi kommer att tillhandahålla.
 • Vi kan skicka dig regelbundna uppdateringar om frågor som vi tror är av intresse för dig.
 • Vi kan skicka dig begärd information om våra tjänster.
 • Vi kan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och marknadsundersökningar och
 • Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla aggregerad statistik om dina kunder, din försäljning, dina trafikmönster och relaterad webbplatsinformation (men dessa statistiska uppgifter innehåller inte personligt identifierbara uppgifter).

Vi behöver ditt samtycke för att göra det när du tillhandahåller dina personuppgifter till oss. När vi skickar information för något ändamål kan det ske via e-post eller post.

AVREGISTRERA

Vi kan behålla dina kontaktuppgifter i vår databas och kan, från tid till annan, e-posta eller posta information till dig som gör dig uppmärksam på liknande produkter och tjänster från oss som kan vara av intresse för dig.

Vi hoppas att du kommer att vara mycket nöjd med våra produkter och tjänster. Om du emellertid inte vill få marknadsföringsmeddelanden från oss och vill bli borttagen från vår elektroniska e-postlista, skicka ett e-postmeddelande till oss på nedanstående adress med ”avregistrering av e-post” på ämnesraden.

Om du också vill bli borttagen från vår databas för postmarknadsföring, låt oss veta genom att skicka ett e-postmeddelande till nedanstående adress med ”avregistrering av post” på ämnesraden eller genom att skriva till oss på ovanstående adress.

För detaljerad information om vilka cookies vi använder och ändamålet för vår användning av dem, se vår cookiepolicy.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att urskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelser när du besöker vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Vi kan samla in följande uppgifter: 

 • IP-adress, inloggningsinformation, webbläsartyp, plats, tidszon, operativsystem och annan teknisk information.
 • information om ditt besök, inklusive vilka webbplatser du besöker före och efter vår webbplats och produkter du har tittat på, och
 • besökslängden på webbplatsens sidor och information om sidinteraktion.

Vår webbplats innehåller dessutom hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi kan använda cookies för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats våra besökare väljer att titta på.  Dessa cookies kan inte identifiera dig personligen – de gör det helt enkelt möjligt för oss att sammanställa statistik om användningen av dessa hyperlänkar. Med ditt samtycke kan vi också samla in information med användning av cookies på vår webbplats och andra webbplatser för att förstå hur du interagerar med vår reklam för att se till att vi levererar den på det mest relevanta sättet.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för din information och bekvämlighet, och innebär inte att vi godkänner dessa tredjepartswebbplatser eller har något samband med de företag som driver dem. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och accepterar inget ansvar för dessa webbplatser och deras rutiner kring personuppgifter och integritet. Vi uppmanar dig att läsa eventuella integritetspolicyer som publicerats på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller uppger några personuppgifter.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför Dechra Group på en strikt behovsenlig grund där det finns ett berättigat affärsbehov eller där det finns en övergripande, rättsligt försvarbar anledning till att vi gör det.

Om ett visst yppande krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. till en statlig myndighet eller polis/säkerhetstjänst) eller i samband med rättsliga förfaranden, kan vi tillhandahålla dina personuppgifter så länge yppandet är begränsat till vad som krävs i lag.

För att skydda dina uppgifter kommer vi att ingå lämpliga kontraktsarrangemang för att säkerställa att dina uppgifter är säkra och endast används för berättigade, godkända ändamål. Vi delar, säljer eller distribuerar inte dina personuppgifter med eller till tredje parter som inte har samband med oss, förutom enligt vad på annat sätt uppges i denna integritetspolicy och under dessa begränsade omständigheter:

 • För att tillhandahålla den information, de produkter och/eller tjänster och lösningar du har begärt, kan personuppgifter ibland överföras eller delas med andra företag inom Dechra Group eller med tredje parter som vi samarbetar med, för ytterligare behandling. Dessa företag har inte Dechras godkännande att använda de personuppgifter vi delar med dem för några andra ändamål än dem som uppges i denna integritetspolicy, inte heller för att skicka dig obeställd e-post. Till exempel kan en tredje part ibland ha åtkomst till dina personuppgifter för att stödja vår informationsteknologi eller hantera utskick för vår räkning.  Vi kan dela namn och adresser från vår adresslista med noggrant utvalda marknadsföringspartner. Vi kan också dela aggregerad statistisk eller demografisk information med tredje parter på ett sätt som inte avslöjar personligt identifierbar information.
 • När vi utvecklar vår verksamhet kan vi sälja eller förvärva dotterbolag eller verksamheter. Det kan förekomma omorganisation, samgående, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan åtgärd (inklusive, utan begränsning, i samband med konkurs- eller liknande förfaranden) gällande alla eller vissa av företagen inom Dechra Group. I samband med dessa transaktioner kan dina personuppgifter och annan information vi har samlat in i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy yppas och kan ingå bland de affärstillgångar som överförs som en del av transaktionen.
 • Vi kan dela, överföra eller yppa informationen i våra databaser och serverloggar för att uppfylla ett rättsligt krav, för rättsskipning, för att agera på en giltig rättslig process från stat eller offentliga myndigheter i något land där vi har verksamhet, för att interagera med anti-bedrägeridatabaser, för att skydda dina viktiga intressen, för att skydda Dechra Groups eller våra medarbetares, företrädares och leverantörers rättigheter, integritet eller säkerhet, för att skydda våra databasers eller denna webbplats säkerhet och integritet och/eller för att vida säkerhetsåtgärder mot rättsligt ansvar.
 • Vi kan dela dina uppgifter med analys- eller sökmotorleverantörer som hjälper oss med förbättringar och optimering av vår webbplats. Se vår cookiepolicy.

Innan vi lämnar ut personuppgifter till en tredje part kräver vi i förekommande fall tredje part att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och följa tillämplig lag.

DATAÅTKOMST OCH ÄNDRINGAR

När vi får en skriftlig begäran och tillräckligt mycket information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter kommer vi att meddela dig vilka personuppgifter vi har om dig, för vilket vi kan ta ut en mindre avgift. Vi kommer också att rätta, ändra eller radera personuppgifter som du informerar oss är inkorrekta och meddela eventuella tredjepartsmottagare om de nödvändiga ändringarna. Du kan uppdatera eventuell information du har lämnat till oss genom att kontakta oss på ovanstående adress.

Begäran om att radera personuppgifter är underkastad gällande rättslig och etisk rapportering och/eller förpliktelser om lagring som åläggs oss.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för din information och bekvämlighet, och innebär inte att vi godkänner dessa tredjepartswebbplatser eller har något samband med de företag som driver dem. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och accepterar inget ansvar för dessa webbplatser och deras rutiner kring personuppgifter och integritet. Vi uppmanar dig att läsa eventuella integritetspolicyer som publicerats på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller uppger några personuppgifter.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTOMLANDS

Om du besöker denna webbplats från ett land som inte är det land där våra servrar är belägna (för närvarande Storbritannien), leder kommunikationen ovillkorligen till överföring av information tvärs över internationella gränser.

Genom att besöka den här webbplatsen och genom elektroniks kommunikation med oss godkänner du behandlingen och överföringen av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy.

GÄLLANDE LAGAR

Denna integritetspolicy är en del av vår webbplats Villkor.

ÅTERKOPPLING

Vi välkomnar kommentarer om denna integritetspolicy. Om du har några frågor om den här policyn eller någon del av vår service kan du kontakta oss genom att skicka e-post till info.se@dechra.com.

keyboard_arrow_up