Kardiologi

Visste du att ca 10 % av hundarna som besöker en veterinärklinik har någon form av hjärtsjukdom? Majoriteten diagnostiseras med myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) eller, mindre vanligt, dilaterad kardiomyopati (DCM).

Båda sjukdomstillstånden kan leda till hjärtsvikt. Förutom en korrekt medicinering behövs också en noggrann monitorering för bästa behandlingseffekt.

Vilka är de kliniska symtomen på hjärtsvikt hos hund?

Symtomen på hjärtsvikt uppkommer som ett resultat av reducerad hjärtminutvolym och stas som medför vätskeutträde i buk och lungor.

Hunden visar tecken på andfåddhet, motionsintolerans och ibland avmagring och hosta. Ibland är det svårt att skilja ett hjärtproblem från ett respiratoriskt sådant, vilket gör att diagnosen kan vara utmanade.

Hur diagnostiserar man hjärtsvikt hos hund?

Det finns tyvärr inget enskilt test som löser problemet. Diagnosen är en sammanvägning av patientens sjukdomshistoria, kliniska fynd, blodprovsresultat och bilddiagnostik. Vanliga kliniska fynd vid undersökning:

Klinisk undersökning:

  • Ansträngd andning i högre frekvens
  • Förekomst av blåsljud/biljud
  • Ökad hjärtfrekvens
  • Avsaknad av sinusarrytmi

Blodprov:

  • Förhöjda hjärtspecifika biomarkörer

Röntgen:

  • Ökad hjärtstorlek
  • Förstorat vänster förmak
  • Pulmonär venstas

Ekokardiografi:

  • Ökat förhållande vänster förmak : aorta

Vilka behandlingsmöjligheter finns tillgängliga för hundar med hjärtsvikt?

När en hund diagnostiserats med hjärtsvikt, behövs en individuellt anpassad behandlingsplan upprättas.

Det är ofta indicerat att använda en kombination av flera olika läkemedel. Pimobendan är en nyckelsubstans i flera avseenden på grund av en tudelad effekt:

Positiv inotrop effekt med förbättrad kontraktilitet utan ökat myokardiellt syrebehov.  
Vasodilatation för reducerat vaskulärt motstånd. 

Målsättningen med behandling är att öka hundens livskvalitet.

Genom kontinuerlig behandling och utvärdering av densamma, kan man snart se förbättring av symtom som ansträngd andning. Hundens ork att motionera kommer att förbättras och vätskeutträde i buk och lungor att minska eller upphöra.

Hur monitorerar jag bäst en hund som behandlas för hjärtsvikt?

Rutinmässiga återbesök är nödvändiga för hundar med kroniska medicinska tillstånd. Hundar med hjärtsvikt behöver regelbundna kliniska undersökningar, auskultation av hjärta och lungor, blodtrycksmätning samt blodprovstagning (i första hand för att monitorera eventuell pre-renal azotemi till följd av diures).

Förutom monitorering på kliniken är det viktigt att engagera djurägaren och förklara betydelsen av observationer i hemmiljön. Förändringar i andningsfrekvens är ett enkelt, effektivt och mätbart sätt att ta hjälp av djurägarens observationer i din övergripande bedömning av patienten.

keyboard_arrow_up