Att diskutera BARF eller färskfoder med djurägare

"Jag ger min hund färskfoder" är ett uttalande som ofta betyder att man kan stöta på problem i konversationen om djurets näringsbehov och utfodring, speciellt om djuret är i behov av specialfoder ppå grund av ett sjukdomstillstånd.

 

Det finns olika typer av råfoderdiet, man kan till exempel utfodra enligt konceptet BARF (Biologiskt Anpassad Rå Föda) eller RMBD (råbaserad köttdiet). Det är en typ av diet som främst består av rått kött, ben och organ. Det finns även många kommersiella färskfoder som är sammansatta som ett helfoder (innehåller alla näringsämnen som djuret behöver). Dessa är oftast säkra och näringsmässigt balanserade då företagen som tillverkar dem lyder under samma regler som alla andra tillverkare av djurfoder.

Förespråkare för råfoderdieter för hundar hävdar ofta att de är mer naturliga och hälsosamma än kommersiella torrfoder eller våtfoder på burk.

Det finns dock flera potentiella risker med att ge hundar en hemlagad råfoderdiet som BARF, främst kopplat till att det här är djurägaren själv som sätter samman kosten. Risken för näringsbrister är överhängande, speciellt när det gäller växande valpar eller kattungar.

 


Det är svårt att göra en hemlagad råfoderdiet som säkerställer att djuret får en balanserad kost, utan näringsobalanser. 

Hemlagade råfoderdieter baseras ofta på ett begränsat urval av ingredienser, och utan rätt fodertillskott utgör de inte en balanserad kost och brister kan lätt uppstå. I en vetenskaplig studie analyserades 95 prover av hemlagade råfoderdieter, 60 % av dessa hade betydande näringsobalanser. De återstående 40 % rapporterades ha mindre obalanser eller ansågs vara balanserade.1

I en annan studie2 där 83 köttbaserade råfoderdieter undersöktes, visade kontrollberäkningar av näringsinnehållet att 94 % hade minst en näringsobalans och 66 % hade mer än 5 obalanser. De flesta av dessa var relaterade till kalcium- och fosfornivåer (både för låga och för höga nivåer) samt för låga nivåer av vitamin D, vitamin A, jod, koppar och zink. Näringsbrister eller överskott kan orsaka hälsoproblem vid längre tids utfodring till vuxna hundar. Hos unga, växande hundar kan hälsoproblem uppstå betydligt snabbare, och kan till exempel handla om utvecklingsrelaterade ortopediska tillståndi skelettet orsakade av dieter med obalanserade kalcium- och fosfornivåer.

Men vi människor äter ju inte samma sak varje dag, varför får inte vi brister?

Människor äter olika saker varje dag och om vi en dag har en brist på ett näringsämne, så kompenseras det vanligtvis nästa dag. Många av våra livsmedel är också berikade med olika näringsämnen för att motverka brister. Hundar äter ofta samma sak de flesta dagar, så varje måltid behöver vara balanserad - och för att uppnå det krävs utbildning och expertis.

Om en djurägare som du har kontakt med överväger att ge en hemlagad råfoderdiet till sin hund, bör du fråga hur de kommer att säkerställa att hunden får en balanserad kost eftersom, enbart rått kött och ben inte uppfyller hundens näringsbehov. Om de inte kan svara på det, och om de absolut vill ge en råfoderdiet, kan du föreslå att de använder ett kommersiellt tillverkat färskfoder istället då detta oftast säkerställa en balanserad kost.

1 Dillitzer, N, Becker, N, Kienzle, E. (2011) Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. Br J Nutr 106: S53-S56. Frequency and extent of nutritional imbalances in “bone and raw food” (barf) rations.

2 Hajek V, Zablotski Y and Kölle P (2021) Computer-aided ration calculation (Diet Check Munich©) versus blood profile in raw fed privately owned dogs. J Anim Physiol Anim Nutr 00:1-10. https://doi.org/10.1111/jpn.13601


Det finns en risk för bakteriell kontaminering, är djurägaren beredd att vidta åtgärder för att undvika detta?

Rått kött, ben och organ kan innehålla skadliga bakterier såsom Salmonella och E. coli. En hunds matsmältningssystem är mycket robust och kan normalt hantera dessa bakterier med liten eller ingen skadlig effekt. Dock kan en sjuk hund eller en hund med dålig immunstatus riskera att bli sjuk vid bakteriell kontaminering. 

Ett större problem är spridning av bakterierna i miljön. En hund som är bärare av dessa sjukdomsframkallande bakterier riskerar att sprida dem i både hemmiljön och utomhus genom luftvägarna, könsorganen och tarmkanalen.

Att ha dessa bakterier i sin hemmiljö kan öka risken för att barn eller personer med nedsatt immunförsvar som vistas i hushållet kan bli sjuka. Barn är extra utsatt dels för att deras immunförsvar håller på att utvecklas och de är också mer benägna att stoppa fingrar eller något annat i munnen.

 

Hemgjorda råfoderdieter utgör en större risk för bakteriekontamination jämfört med kommersiella färskfoder. Kommersiella färskfoder lyder under foderlagstiftningen och kommer därför kontinuerligt testas för bland annat bakterier, det gör dem betydligt säkrare att utfodra och man minimerar risken för kontaminering.

Kyckling för mänsklig konsumtion kan också innehålla salmonella, men skillnaden är att vi tillagar kycklingen så att eventuella bakterier dör. Innan dess exponeras den råa kycklingen bara kort för luft och vi hanterar den på ytor och med redskap som omgående rengörs och diskas efter användning. På detta sätt sprids inte heller eventuella bakterier från kycklingen runt i bostaden.  

För att hantera råfoderdieter på ett säkert sätt måste djurägaren rengöra och desinficera alla ytor och redskap som råvarorna eller fodret har vidrört, både utfodrings- och beredningsområden. Undvik kontakt med hundens ansikte, speciellt efter utfodring, och extra viktigt är att tvätta händerna efter varje kontakt med hunden. Om man vidtar dessa försiktighetsåtgärder brukar det oftast fungera bra.


Det finns risk att hunden sätter ben i halsen eller att de orsakar andra skador

Att ge ben till hundar kan medföra en potentiell risk för kvävning, att ben fastnar i munhålan eller att tänder fraktureras. Benen kan även splittras och orsaka skador på matsmältningskanalen eller en gastrointestinal perforering. Tillagade ben ger extra stor risk för att de bryts eller splittras vid utfodring, men även råa ben kan orsaka dessa skador. Tarmobstruktioner är andra typer av skador som är förknippade med utfodring av ben.

 

keyboard_arrow_up