Om sjukdomshjulet fortsätter att snurra på, börja leta efter Addisons sjukdom.

Du kanske drar dig till minnes ett fall du inte riktigt kunde gå till botten med - en hund som kom på upprepade återbesök under en period av veckor, månader eller till och med år; en ägare som beskrev en hund där något inte riktigt var som det skulle men utan att något var drastiskt fel. Hunden kanske svarade på symtomatisk, ospecifik behandling som intravenös vätsketerapi, och skickades sedan hem, betydligt piggare för att återvända till kliniken ett par veckor senare med liknande symptom.

Är din patient en hund med skumma episodiska symptom som söker vård vid upprepade tillfällen? Det kan vara hög tid att se förbi det allra enklaste.

Vad är Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom är en ovanlig endokrin åkomma som uppstår när binjuren inte längre producerar adekvata mängder kortikosteroider, aldosteron och kortisol. Dessa hormoner är livsviktiga för att uppehålla blodvolym och blodtryck, och för att hjälpa hunden att klara av episoder av fysiologisk stress.

När dessa hormoner saknas, kan hunden utveckla en rad vaga, kroniska symptom, till exempel:

  • Kräkning
  • Diarré
  • Inappetens
  • Letargi
  • Depression
  • Skakningar, darrningar och muskelstelhet
  • Hypotermi
  • Hypotension

Om Addisons sjukdom inte fångas upp i tid, kan den hormonella obalansen slutligen leda till hypovolemisk chock och kollaps, även kallad addisonkris. Detta tillstånd är potentiellt livshotande, men med större medvetenhet om diagnosen kan det undvikas.  

Hur kan det behandlas?

Även om diagnosen Addisons sjukdom kan vara svår, behöver behandling inte vara det.

Om hypoadrenokorticism upptäcks i de lindrigare stadierna av sjukdomen och lämplig behandling sätts in, minskar risken för att en Addisonkris ska utvecklas, vilket kan vara livräddande för hunden.

Prognosen för hundar med Addisons sjukdom är utmärkt, förutsatt att de behandlas hela livet. Då kan de leva ett långt och lyckligt liv. Ersättningen av glukokortikoider kan behöva ökas under perioder då hunden utsätts för ökad stress.

 

keyboard_arrow_up