keyboard_arrow_down

SPECIFIC gastrointestinal kost för hundar och katter  

SPECIFIC har en rad olika foder för behandling av gastrointestinala störningar.  De omedelbara näringsbehoven hos patienter med nedsatt GI tillgodoses genom lättsmälta ingredienser, högt innehåll av mineraler och fettlösliga vitaminer samt förhöjd nivå av elektrolyter. Digestive Support-foder från SPECIFIC innehåller även ingredienser för att återställa en fullständig tarmhälsa. Postbiotisk jästfermenteringsprodukt och naturlig växtbaserad antimikrobiell blandning stöder tarmbarriärens integritet och en hälsosam tarm och mikrobiom.

SPECIFIC MAGTARMFODER FRÄMJAR EN HÄLSOSAM MIKROBIOTA OCH INTAKT TARMBARRIÄR

Länkar till Dechra Academy och två faktaspäckade GI-webinarier med veterinär Linda Toresson 

When the going gets tough, the guts get leaky

The importance of the intestinal microbiome in canine gastrointestinal disorders

Länk till modulen om hantering magtarmsjukdomar på 

 

 

Marknadsföringsmaterial för nedladdning

 1. Balta I et al. (2021) Mixtures of natural antimicrobials can reduce Campylobacter jejuni, Salmonella enterica and Clostridium perfingens infections and cellular inflammation response in MDCK cells. Gut Path 13: 37

 2. Li J et al. (2006) Effects of β-glucan extracted from Saccharomyces cerevisiae on growth performance, and immunological and somatotropic responses of pigs challenged with Escherichia coli lipopolysaccharide. J Anim Sci 84: 2374-2381.

 3. Lin C.Y. et al (2019) Effects of a Saccharomyces cerevisiae fermentation product on fecal characteristics, nutrient digestibility, fecal fermentative end-products, fecal microbial populations, immune function and diet palatability in adult dogs. J Anim Sci 97: 1586-1599.

 4. Mondo E et al. (2019) Role of gut microbiota in dogs and cat’s health and diseases. Open Vet J 9 (3): 253-258.

 5. Xenoulis PG et al. (2020) Serum triglyceride and cholesterol concentrations and lipoprotein profiles in dogs with naturally occurring pancreatitis and healthy control dogs. J Vet Intern Med 34: 644-652.

 

 

DET ÄR VIKTIGT ATT ÅTGÄRDA MAGTARMPROBLEM FÖR ATT UNDVIKA LÄCKANDE TARM

Långvariga matsmältningsproblem kan leda till läckande tarm som i sin tur kan ge upphov till allvarligare problem

Hos en frisk hund eller katt är tarmfloran balanserad och tarmväggen är intakt med täta tight junctions, som tillåter vatten och näringsämnen att passera igenom medan skadliga ämnen blockeras.

Inflammation och åtföljande oxidativ stress kan störa denna funktion och göra att tarmen blir mer genomsläpplig – s.k. läckande tarm (ökad intestinal permeabilitet).

Bakterier och andra toxiner (giftiga ämnen) kan då passera genom tarmbarriären och in i tarmslemhinnan eller till cirkulationen, vilket i sin tur kan orsaka och förvärra många allvarliga sjukdomar där det kan vara svårt att hitta den underliggande orsaken. Det kan handla om:

 • Matsmältningsproblem (diarré, kräkningar)
 • Kolit och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Hudproblem (allergier)
 • Ledbesvär (inflammation)
 • Beteendeproblem
 • Näringsbrister
 • Leverkomplikationer
 • Problem med immunförsvaret
 • Respiratoriska sjukdomar
 • Öronproblem (allergier

Många fall av läckande tarm är följden av gradvis ökande och långvariga besvär i tarmen som lett till en skadad tarmslemhinna. Orsaken kan vara till exempel födoämnesallergi, långtidsanvändning av antibiotika eller längre tids nedsatt näringsupptag och försämrad matsmältning.

En längre period med nedsatt näringsupptag och försämrad matsmältning kan leda till obalans i mikrofloran med en överväxt av skadliga bakterier och brist på goda bakterier, som i sin tur leder till inflammation i tarmen.

Om tarmen utsätts för dessa utlösande faktorer under en kortare tid behöver det inte leda till läckande tarm, men exponering under längre tid kan skada tarmen och förvärra problemen.

En störd matsmältning måste åtgärdas för att minska risken att problemen blir mer allvarliga och långvariga.

 

 

RIKTADE FODER SOM FÖRBÄTTRAR MATSMÄLTNINGEN ÄR ETT VÄRDEFULLT HJÄLPMEDEL VID MAGTARMPROBLEM

Fasta – är i allmänhet inte lämpligt vid magtarmproblem eftersom brist på näringsämnen för cellerna i tarmväggen gör att tarmluddet blir kortare och tarmbarriären försvagas ännu mer

Antibiotika – kan användas vid allvarliga patogena infektioner, men rutinmässig användning kommer även att döda de goda tarmbakterierna och bidra till resistensutveckling.

Hemlagad skonkost på kyckling och ris – kan ge matsmältningssystemet viss vila och bidra till att lindra diarré eller kräkningar, men är inte näringsmässigt komplett. Det är därför bara lämpligt under kortare tid och tillför inget extra för att förbättra tarmfloran eller tarmbarriären.

Riktade specialfoder för förbättrad matsmältning – näringsmässigt kompletta foder som tillgodoser det akuta näringsbehovet, med lättsmälta ingredienser och ökad mängd vitaminer och mineraler. Dessa foder innehåller även speciellt tillsatta ingredienser och näringsämnen som bidrar till att återställa tarmhälsan.

SPECIFIC DIGESTIVE SUPPORT

SPECIFIC Digestive Support är foder som innehåller ingredienser som tillgodoser de akuta näringsbehoven hos hundar och katter med magtarmproblem

 • Mycket lättsmälta ingredienser för optimalt upptag av näringsämnen
 • Högt innehåll av mineraler och fettlösliga vitaminer för att kompensera för ett försämrat upptag
 • Högre elektrolytinnehåll för att kompensera för förluster på grund av diarré och kräkningar

SPECIFIC Digestive Support innehåller även ingredienser som främjar en god tarmhälsa

 • Bidrar till en hälsosam mikroflora
 • Bidrar till en bibehållen tarmbarriär
 • Bidrar till en balanserad inflammatorisk reaktion

 

AuraGuard – en ny ingrediens i Digestive Support, baserad på naturliga växtextrakt som innehåller polyfenoler vilka utgör en blandning av naturliga antimikrobiella ämnen (citronsyra, äppelsyra och citrusextrakt) som kan bidra till en intakt tarmbarriär

TruPetTMden andra nya ingrediensen i Digestive Support är ett postbiotikum som bidrar till god tarmhälsa genom att stödja immunförsvaret och ett balanserat inflammatoriskt svar

Med betaglukaner och nyttiga fibrer – främjar tarmhälsan genom att stödja immunförsvaret och mikrobiotan

 

 

BIDRAR TILL EN INTAKT TARMBARRIÄR

För att tarmbarriären ska fungera måste fogarna mellan cellerna (tight junctions) vara täta och slemhinnan vara täckt av ett lager slem.

 • AuraGuard främjar intakta tight junctions genom att öka mängden av cellproteinerna ockludin och zonula occludens-1 (ZO-1), dessa står för uppbyggnad, form och bevarande av en tät tarmvägg.
 • AuraGuard ökar gobletcellernas slemproduktion, som en första försvarslinje i tarmslemhinnan.

TÄTARE TIGHT JUNCTIONS I INFEKTERADE CELLER FRÅN HUND EFTER ANVÄNDNING AV AURAGUARD

 

 

BALANSERAR DEN INFLAMMATORISKA REAKTIONEN

Inflammationsreaktionen som immunförsvaret framkallar vid obalanserad tarmflora, läckande tarm samt exponering för patogener och allergener, skadar tarmbarriären ytterligare. Om tillståndet blir kroniskt, kan även den systemiska inflammationen förvärras.

 • AuraGuard minskar produktionen av proinflammatoriska cytokiner (IL-6 och IL-8) i infekterade celler

AURAGUARD MINSKADE PRODUKTIONEN AV PROINFLAMMATORISKA CYTOKINER I INFEKTERADE CELLER FRÅN HUND

 • Höga halter av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fisk bidrar till att stödja kroppens antiinflammatoriska processer

 • Postbiotika och betaglukaner har potential att stödja en balanserad inflammatorisk reaktion (Lin et al. 2019; Li et al. 2006)

 

 

BIDRAR TILL EN HÄLSOSAM
MIKROFLORA

VAD ÄR POSTBIOTIKA?

SPECIFIC Digestive Support innehåller flera ingredienser för att återställa en balanserad mikroflora och god tarmhälsa.

Genom att de goda bakterierna gynnas kan produktionen av kortkedjiga fettsyror öka, t.ex. butyrat, en viktig energikälla för cellerna i tarmväggen (enterocyterna). När mängden goda bakterier ökar kan tarmluddet på tarmslemhinnan bli längre, vilket ökar förmågan att ta upp näring, och bidrar till att stödja immunförsvaret och en god tarmhälsa.

 • TruPetTM postbiotika är nyttiga bioaktiva föreningar som produceras av goda mikroorganismer, De stöder immunförsvaret och ett balanserat inflammatoriskt svar från immunsystemet (Lin et al. 2019)
 • AuraGuard ökar mängden goda bakterier som Lactobacilli och Bifidobacterium, och TruPet™ kan öka den relativa mängden av Bifidobacterium spp-arter, vilket främjar en mer balanserad och varierad tarmflora
 • AuraGuard minskar bakteriernas rörlighet och deras bildande av biofilm (virulensfaktorer) och minskar de sjukdomsframkallande bakteriernas förmåga att kolonisera tarmen och undgå immunsystemet
 • Mannanoligosackarider (MOS) kan binda patogena bakterier och hindra dem från att bindas till tarmväggen.
 • Fermenterbara fibrer (betmassa, XOS och FOS) främjar tillväxten av goda bakterier i tjocktarmen och bidrar till en frisk magtarmkanal.

 

 

PROBIOTIKA

Goda mikroorganismer som hjälper till att bryta ner och smälta maten samt bidrar till en frisk magtarmkanal

PREBIOTIKA

Oftast fibrer som ger bränsle till probiotika och stöder deras tillväxt och funktion

POSTBIOTIKA

Nyttiga föreningar som genererats av pre- och probiotika som fermenterats. Föreningarna består av kvarvarande
celler och cellväggsfragment från mikroorganismer, metaboliter som bildats och medier som använts under fermentering. Dessa föreningar ger positiva effekter på tarmhälsan och immunfunktionen genom att öka
mängden nyttiga mikroorganismer och stärka immunförsvaret

PROBIOTIKA

Goda mikroorganismer som hjälper till att bryta ner och smälta maten samt bidrar till en frisk magtarmkanal

PREBIOTIKA

Oftast fibrer som ger bränsle till probiotika och stöder deras tillväxt och funktion

POSTBIOTIKA

Nyttiga föreningar som genererats av pre- och probiotika som fermenterats. Föreningarna består av kvarvarande
celler och cellväggsfragment från mikroorganismer, metaboliter som bildats och medier som använts under fermentering. Dessa föreningar ger positiva effekter på tarmhälsan och immunfunktionen genom att öka mängden nyttiga mikroorganismer och stärka immunförsvaret

 

 

VARFÖR TARMHÄLSAN ÄR SÅ VIKTIG

Alla sjukdomar börjar inte i tarmen, men många kroniska ämnesomsättningssjukdomar gör det.

Tarmkanalen har många roller utöver den grundläggande matsmältningen. Nyare studier visar att den medverkar
i en mängd olika processer i kroppen, bland annat energibehov, ämnesomsättning, immunologisk aktivitet och kognitiv utveckling (Mondo et al. 2019).

Mikrobiotan består av triljoner mikroorganismer (bakterier, virus, svampar och protozoer) – en frisk tarm är en tarm med en balanserad sammansättning av mikroorganismer.

Funktionella eller strukturella störningar i tarmen och en obalanserad mikrobiota har kopplats till utveckling och progression av många sjukdomar, såsom autoimmuna och inflammatoriska tillstånd och ämnesomsättningssjukdomar som fetma och diabetes, och även till försämrat upptag av näringsämnen.

 

 

NYA SPECIFIC DIGESTIVE
SUPPORT LOW FAT

NYA SPECIFIC Digestive Support Low Fat är avsett för hundar som behöver näringsstöd vid flera olika typer av
magtarmproblem där ett högt fettintag ska undvikas, såsom pankreatit, EPI, proteinförlorande enteropati, lymfangiektasi, kolestas och hyperlipidemi.

En kombination av lågt fettinnehåll och hög halt av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA samt hypoallergena ingredienser gör detta foder lämpligt vid en rad olika matsmältningssjukdomar

 • Exceptionellt låg fetthalt på 7 % i torrsubstans – gör dessa foder lämpliga att använda vid såväl måttliga som svåra fall av pankreatit och kolestas
 • Låg fetthalt och höga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fisk, som sänker triglyceridhalten, gör detta foder lämpligt vid hyperlipidemi, som anses kunna vara en orsak till pankreatit (Xenoulis et al. 2020)
 • Med hypoallergena ingredienser, hydrolyserat laxprotein, tapioka, risprotein och potatisprotein, är detta foder lämpligt för hundar med IBD och foderallergier, samt under perioder med skadad tarmbarriär

 

 

NYA SPECIFIC DIGESTIVE
SUPPORT LOW FAT
EGENSKAPER

 

Låg fetthalt - 7 % i torrsubstans

Mycket lättsmält för att säkerställa optimalt intag av näringsämnen

Välgörande fibrer, betaglukaner, fiskolja och en blandning av naturliga ingredienser som stöder en hälsosam tarmflora, ett starkt immunförsvar och en bibehållen tarmbarriär

Låg allergenicitet, vilket är gynnsamt vid magtarmsjukdomar där foderallergi kan vara en del av orsaken (fodret är baserat på tapioka, hydrolyserat laxprotein, risprotein och potatisprotein)

Höga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fisk som stöder kroppens antiinflammatoriska processer

Innehåller fria nukleotider som stöder både immunfunktionen och snabb återhämtning av tarmen, främjar längre tarmludd och ökat näringsupptag samt ger snabbare återhämtning till god maghälsa

Innehåller AuraGuard – naturliga växtextrakt som innehåller polyfenoler vilka utgör en blandning av naturliga antimikrobiella ämnen (citronsyra, äppelsyra och citrusextrakt) som kan bidra till en intakt tarmbarriär

 

 

keyboard_arrow_up