keyboard_arrow_down

LEDPROBLEM OCH ARTROS

Ledproblem är vanligt hos både hundar och katter. Den vanligaste orsaken är artros, upp till 90 % av hundarna äldre än 5 år och 61 % av katterna över 6 år drabbas. Flera faktorer har betydelse för utveckling av artros, bland annat ålder, genetik, skada eller övervikt.

SPECIFIC Joint Support CJD/FJD/FJW är skräddarsydda helfoder till hundar och katter, som stöder sund ledfunktion och god rörlighet genom:

 • Hantering av inflammation - unika nivåer omega-3 (EPA & DHA) från fisk och krill

 • Vikthantering - reducerad energitäthet 

 • Stöder ledbrosket - hydrolyserade kollagenpeptider (CJD), mangan, kondroitin, glukosamin (FJD/FJW), betaglukaner, höga nivåer antioxidanter

Länk till modulen om hantering av ledsjukdomar på 

Multimodal hantering av ledproblem är nödvändig och går ut på att minska kliniska tecken och smärta. Det kan omfatta behandling med läkemedel för smärtlindring och minskning av inflammation, en ledstödjande diet, skonsam motion och fysioterapi kan förbättra rörligheten. Allt för att öka djurets livskvalitet.

En ledstödjande diet kan hjälpa till att reducera inflammation, stödja produktion av ledbrosk och skydda brosket från nedbrytning, samt hjälpa till att hantera vikten genom ett minskat energiinnehåll. Alla dessa komponenter är viktiga för att dieten ska vara effektiv för djuret. 

SJÄLVFÖRSTÄRKANDE DEGENERATION AV LEDBROSK

I en frisk led nybildas brosket i samma takt som det bryts ned. Om nybildningen plötsligt går långsammare eller nedbrytningstakten är för hög kan benen i värsta fall komma att ligga direkt mot varandra med smärta, irritation och inflammation som följd. Orsakerna kan vara ålder, sjukdom, genetik, extrem aktivitet eller övervikt.

När detta händer frisätts inflammatoriska cytokiner och aktiviteten hos de brosknedbrytande enzymerna ökar, detta förstärker i sin tur det som redan hänt och den onda cirkeln är ett faktum. Multimodal hantering med läkemedel och rätt kost kan vara till stor hjälp för att bryta den negativa cirkeln

FODERTILLSATSER SOM FRÄMJAR LEDBROSKET

 • Omega-3-fettsyror från marina oljor minskar aktiviteten hos brosknedbrytande enzymer, vilket bidrar till att förhindra ytterligare brosknedbrytning
 • Kollagenpeptider ökar biosyntesen av broskmatrix och minskar inflammatoriska cytokiner 
 • ß-1-3/1-6-glukaner minskar aktiviteten hos brosknedbrytande enzymer
 • GAGs kan öka syntesen av proteoglykaner, minska kataboliska enzymer och kan minska inflammation
 • Mangan är en viktig kofaktor i biosyntesen av brosk
 • Fria radikaler som frigörs under inflammation orsakar ytterligare brosknedbrytning. Höga halter av antioxidanter i kosten kan bidra till att neutralisera fria radikaler

HUR OMEGA-3- OCH OMEGA-6-FETTSYROR KAN MINSKA INFLAMMATION 

Vissa omega-3- och omega-6-fettsyror är antiinflammatoriska. EPA (omega-3) är den viktigaste och finns ENDAST i marina källor, (fisk/krill), en annan är DGLA (omega-6) som bland annat finns i gurkörtsolja. Omega-3 (ALA) från vegetabilier (linfrö/soja) kan omvandlas i kroppen till EPA med hjälp av enzymer, men processen är mycket begränsad (< 5 %). Marina oljor, med direkt aktiva fettsyror, ger alltså betydligt större antiinflammatorisk effekt. 

EPA och DGLA verkar antiinflammatoriskt genom att de omvandlas till eikosanoider - lokalt aktiva, kortlivade, hormonliknande mediatorer. Även omega-6-fettsyran AA producerar eikosanoider, men dessa är inflammatoriska.

EPA, DGLA och AA konkurrerar om samma enzymatiska vägar. En stark närvaro av EPA och DGLA kommer därför att blockera produktionen av inflammatoriska eikosanoider och därmed hämma inflammation. För få en övervikt av EPA och/eller DGLA krävs tillskott via kosten.

BETYDELSEN AV HANTERING AV ÖVERVIKT VID LEDPROBLEM

Övervikt är både en orsak till och ett resultat av artros - övervikt ökar nedbrytningen av brosk, vilket bidrar till uppkomsten av artros, medan den minskade rörlighet som orsakas av smärta bidrar till viktökning. Fettvävnaden i sig producerar inflammatoriska ämnen som i sin tur kan påverka inflammationen i lederna negativt.

Kosten är avgörande för viktkontroll och ett bra ledfoder bör därför ha ett reducerat energiinnehåll. Ett begränsat energiintag minskar risken för övervikt och också risken att utveckla artros. Hos en överviktig hund med kliniska tecken på artros reduceras ofta symtomen om den går ner i vikt.

Tillskott i fodret av till exempel L-karnitin som ökar fettförbränningen, kan vara effektivt.

SPECIFIC Joint Support CJD/FJD/FJW- främjar friska leder och god rörlighet

 • Unikt höga nivåer av omega-3 från fisk och krill - stöder kroppens antiinflammatoriska processer och minskra aktiviteten hos brosknedbrytande enzymer
 • Lågt energiinnehåll - låg fetthalt och hög fiberhalt samt tillsatt L-karnitin som kan öka fettförbränningen
 • Hydrolyserade kollagenpeptider (endast i CJD) - ökar biosyntesen av broskvävnad samt minskar de inflammatoriska och brosknedbrytande mediatorerna i lederna
 • Kondroitin och glukosamin (endast i FJD/FJW) - viktiga komponenter i brosk
 • Höga halter av antioxidanter - kan neutralisera ökade halter av brosknedbrytande fria radikaler 
 • Ökad mängd mangan - en essentiell kofaktor i syntesen av brosk

SPECIFIC Joint Support har unikt höga nivåer av EPA och DHA 

keyboard_arrow_up