NU lanserar vi SPECIFC Weight Management App!

 

Att hantera övervikt och fetma hos hundar och katter är viktigt men svårt!

Svåra samtal med djurägare och tiden som krävs gör detta till en stor utmaning på kliniken.

SPECIFIC vikthanteringsapp är utformad för att hjälpa dig att genomföra ett framgångsrikt viktminskningsprogram tillsammans med djurägaren genom att den

 • beräknar utfodringsmängder som justeras varefter djuret går ner i vikt. Det garanterar en säker och stadig viktminskning
 • visar hur viktminskningen kommer att se ut över tid och ger en realistisk bild av hur lång tid det kommer ta för djuret att nå sin idealvikt
 • kan delas mellan kliniken och djurägaren - både du och djurägaren kan se programmet, samtliga vikter som är inlagda (av dig eller djurägaren) och framstegen i form av en viktkurva.

Övervikt är ett av de största välfärdsproblemen hos våra husdjur

Överviktiga hundar kan lida av: 

 • Artros
 • Urinläckage
 • Kortare livslängd1
 • Nedsatt andningsfunktion 
 • Metabola störningar såsom insulinresistens 
 • Negativt påverkad njurfunktion och njurhälsa 2,3

Överviktiga katter kan utveckla:

 •  Hudproblem
 •  Leverlipidos
 • Sjukdom i munhålan
 • Urinvägsproblem

Goda rutiner för vikthantering på kliniken är nyckeln till ett lyckat resultat 

Ni på kliniken har trovärdighet i djurägarnas ögon - det kanske inte alltid känns så, men det ni säger är viktig för djurägarna - de vill ha och behöver er hjälp!

Två tredjedelar av de djurägare som höll med om veterinärens bedömning, att deras hund var överviktig, var motiverade att hjälpa sin hund att gå ner i vikt.4

Enligt Marsden5 undersökning svarade 88 % av djurägarna att om de hade möjlighet att skydda sitt djur från sjukdom så skulle de samarbeta med sin veterinär för att hjälpa sitt husdjur att gå ner i vikt.

Hur SPECIFIC Weight Managment App kan vara till hjälp!

SPECIFIC Weight Management App är utformad för att hjälpa er på kliniken att lyckas med att genomföra vikthanteringsprogram på era patienter.

Ett detaljerat viktminskningsprogram:
Ger dagliga fodermängder för torr, våt eller blandad utfodring och möjlighet att inkludera godis.

Visar tidslinjen för viktnedgången baserat på 1 % till 2 % viktnedgång per vecka, vilket ger en realistisk bedömning av hur lång tid det tar att nå idealvikten.

Justeras under hela programmets gång:
Vikt anges med regelbundet intervall av någon på kliniken eller djurägaren, utfodringsmängden och viktmålet justeras för att återspegla den nya vikten och viktminskningstakten - vilket garanterar säker och stadig viktminskning.
Delat program mellan er på kliniken och djurägaren:
Både ni och djurägaren kan se programmet och framstegen på era respektive enheter och alla inmatningar av vikt, antingen gjorda av klinikpersonalen eller djurägaren syns. På så sätt kan ni på kliniken hålla er uppdaterade och hålla koll på att djurägaren följer programmet.
Motiverande visuell presentation:
I appen får ägarna en visuell bild av viktminskningen, vilket uppmuntrar framstegen eller kan hjälpa till att öka motivationen att förja programmet lite bättre.
Råd om viktminskning när idealvikten är nått:
Det är vanligt med en snabb viktuppgång efter ett slutfört viktminskningsprogram. Vår app ger även råd om val av foder och utfodringsmängder för att bibehålla idealvikten efter slutfört program och för att minska risken för att vikten vänder uppåt igen. 

 

Hur man använder SPECIFIC Weight Mangement App

 • Skapa ett konto för djurägaren på klinikens enhet.
 • Ange djurets vikt / BCS / målvikt och vald diet.
 • Appen beräknar utfodringsmängder och ger viktminskningsmål baserat på 1 % / 1,5 % och
  2 % viktminskning per vecka.
 • Du delar en länk till programmet med djurägaren så att de kan installera sitt program på sin enhet - ni ser nu båda samma program.
 • Djurets vikt registreras regelbundet in - antingen av någon på kliniken eller av ägaren.
 • Baserat på den nya vikten räknar appen om utfodringsmängderna baserat på graden av vikttapp och djurets nya vikt - den räknar också om veckomålen - som är synliga för både kliniken och kunden.
 • Upprepa tills målvikten har uppnåtts.
 • När målvikten närmar sig erbjuds kunderna en rad olika foder och utfodringsmängder som kommer att hjälpa till att bibehålla en stabil svikt.

Vi förstår att det finns utmaningar!

Djurägarutmaningar

 • Ägare som förstår att det finns ett viktproblem
 • Ägarens skuldkänslor och förlägenhet inför att de inte gjort något åt problemet
 • Ägarens rädsla för att djuret ska behöva lida
 • Att hålla fast vid ett viktminskningsprogram

Klinikens utmaningar

 

 • Tidskrävande att hantera och starta igång viktminskningsprogram
 • Ett svårt och obekvämt samtal att ta med ägarna

Genomföra viktminskningsprogrammet

Även när du har övertalat djurägaren att påbörja ett viktminskningsprogram, vilket inte är det lättaste har du fortfarande många utmaningar kvar

 • Ägarna ska klara av att genomför viktminskningsprogrammet på ett korrekt sätt.
 • Ägarna måste hålla ut - att gå ner i vikt kan ta lång tid, och ett av de största hindren är att övertyga ägarna att hålla ut.

Planen bör innehålla detaljerade fodermängder, inklusive godis och dessa justeras för att uppnå önskad viktminskningstakt

Ägarna måste förstå hur lång tid det tar - även om de uppnår målet med en viktminskning på 1 till 2 % per vecka tar det oftast flera månader. 

Ert samarbete kommer att öka sannolikheten för en lyckad viktminskning avsevärt. Ni på kliniken kan ge råd och uppmuntran, påminna djurägaren om varför de måste hålla ut, och ni kan hjälpa dem när det är motigt och gratulera dem när de gör framsteg. Det är bra att fokusera på processen snarare än målet, särskilt om det känns svårt att nå målvikten, och att fira de små segrarna längs vägen.

Detta är viktigt för att se om djuren går ner i vikt i önskad takt och för att säkerställa att de inte går ner i vikt för snabbt. Inledningsvis behövs en vägning (helst på samma våg) varannan vecka, eftersom justeringar av fodermängden kommer att behövas. När den önskade viktminskningstakten har uppnåtts kan vägningen minskas till var 3:e till 4:e vecka.  

Precisionsvågen på kliniken är den bästa platsen för vägning av djuret. Eftersom man då kan säkerställa att djuret har vägts korrekt, och ni kan prata med djurägarenn om deras framsteg och erbjuda ytterligare hjälp om det behövs. 

Om klinikpersonalen inte har tid att utföra varje vägning, men ni har en våg i väntrummet, kan ni erbjuda djurägaren att själv väga djuret på klinikens våg, eller om det finn en precisionsvåg på en djuräffär i närhetan av djurägarens hem. 

I sista hand kan man använda en vanlig badrumsvåg om hunden eller katten kan lyftas upp i famnen, dock är dessa sällan så prcisa som en klinikvåg. En katt eller en liten hund kan med fördel vägas på en babyvåg. 

Att väga fodret varje dag säkerställer att man ger rätt mängd. Om man ger foder flera gånger om dagen är det bästa sättet att väga upp hela dagsgivan på morgonen och sedan fördela det under dagen. Måttkoppar är oprecisa eftersom de mäter volym snarare än vikt, och det är lätt att ge för mycket. Rekommendera därför djurägaren att alltid väga upp fodret, det är enkelt gjort med en digital köksvåg och det ökar chanserna till ett lyckat viktminskningsprogram. 

Att ge godis är en viktig del av det känslomässiga bandet mellan hund och ägare, och undersökningar visar att 83 % av djurmå dåligt under viktnedgången och det kan vara svårt att inte få ge godis. Om du tror att djurägaren behöver ha nmöjligheten att ge godis, kan du ge dem tips om vad de kan ge och hur mycket för att inte påverka programmet. 

Ett alternativ är att använda delar av fodergivan som godis. Väg fodret på morgonen och ta sedan en handfull foderkulor och använd som godis unde dagen. Detta fungerar inte om djuret enbart äter våtfoder. 

Om ägaren ger andra typer av godis (t.ex. kommersiella godbitar, tuggben eller människoföda) är det viktigt att kontrollera mängden godis och kalorimängden i produkten för att se till att de inte skapar ett energiöverskott. En bra tumregel är att "spara" 10 % av det dagliga kaloriintaget till godis. 

Grönsaker som gröna bönor, morötter, broccoli, selleri eller sparris kan användas som godis till hundar då de är knapriga och smakliga. 

Det finns kalorisnåla godbitar också, men de är inte kalorifria och därför måste utfodringsmängden justeras för att ge plats åt godbitarna. 

Ge ingaa matrester eftersom det är svårt att uppskatta kaloriinnehållet. En liten ost- eller korvbit kan innehålla 100 kalorier, vilket är 14 % av en 15 kg tung hunds dagliga kaloriintag. 

Belöning behöver inte alltid vara mat; beröm, kel och leksaker kan fungera bra till många hundar. 

Se till att alla i hushållet är införstådda med vad viktminskningsprogrammet innebär. Väg upp hela dagsgivan av foder på morgon och ge bara mat från denna giva under dagen för att förhindra risken för dubbelmatning. 

Djurägare kan vilja behålla hundens nuvarande foder och minska utfodringsmängden istället. De vet att djuret tycker om sitt foder och är oroliga för djurets välbefinnande, så varför byta foder?

Viktminskning kan uppnås på detta sätt, men en mindre volym foder kan lätt leda till en hungrig hund. Det minskar ochså avsevärt minska tillförseln av protein, vitaminer och mineraler som är viktiga för deras hälsa. Specialfoder för viktminskning innehåller hög andel protein, liten mängd fett, hög nivå fibrer och är dessutom berikade med rätt mängd mineraler, vitaminer och spårämnen. Det ger ett foder med lägre energitäthet så att utfodringsvolymen fortsatt håller djuret mätt och nöjd, samt täcker djurets näringsbehov under hela viktminskningsprogrammet. 

SPECIFIC FODER FÖR VIKTHANTERING

SPECIFIC Weight Reduction CRD-1 och CRW-1 – torr- och våtfoder för hundar som stöder viktminskning

SPECIFIC Weight Control CRD-2 – Torrfoder för måttlig viktminskning och hantering av vikt hos hundar som tenderar att gå upp i vikt

Foderegenskaper

 • Låg fetthalt och hög fiberhalt ger en låg energitäthet som gör det möjligt för ägaren att utfodra en betydande mängd mat för god mättnadskänsla.
 • L-karnitin transporterar fettsyror in i mitokondrierna och stimulerar fettoxidation samt muskeluppbyggnad.
 • Ett ökat proteininnehåll bidrar till att bibehålla muskelmassa och bidrar även till mättnadskänslan.
 • Relativt höga nivåer av omega-3-fettsyror (EPA och DHA) från fisk och krill bidrar till att bibehålla normal rörlighet i lederna hos överviktiga hundar samt en frisk hud och blank päls.

SPECIFIC Joint Support CJD – ett torrfoder som stöder en sund ledfunktion - med mycket måttlig energitäthet och är därför idealiskt till hundar som både är måttligt överviktiga och samtidigt har problem med rörelseapparaten

Foderegenskaper

 • Mycket måttlig energitäthet för optimal viktkontroll och bibehållande av friska leder. L-karnitin stimulerar fettoxidationen och bevarar muskelmassan.
 • Unikt höga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA och omega-6-fettsyran GLA för att stödja en hälsosam ledfunktion och rörlighet genom att stödja naturliga antiinflammatoriska processer i leden och minskad brosknedbrytning
 • Innehåller hydrolyserade kollagenpeptider, ß-1,3/1,6-glukaner och kondroitin för stöd till friska leder genom att stödja de naturliga antiinflammatoriska processerna och minska aktiviteten hos brosknedbrytande enzymer.
 • Höga halter av antioxidanter för att fånga upp fria radikaler i lederna.
 • Hög halt av mangan, en kofaktor i syntesen av proteoglykaner, för att stödja en hälsosam ledfunktion

SPECIFIC Weight Reduction FRD och FRW – torr- och våtfoder för katter som stöder viktminskning

Foderegenskapet

 • Låg fetthalt och hög fiberhalt ger en låg energitäthet som gör det möjligt för ägaren att utfodra en betydande mängd mat och stödja en mättnadskänsla.
 • L-karnitin transporterar fettsyror till mitokondrierna och stimulerar fettoxidation och muskeluppbyggnad.
 • Det relativt höga proteininnehållet bidrar till att musklerna bibehålls under viktnedgångsperioden
 • Omega-3-fettsyror bidrar till en frisk hud och päls samt behållen normal rörlighet i lederna hos överviktiga katter.

SPECIFIC Adult FXD, FXW och FXW-P – torr- och våtfoder för vuxna katter med måttlig energitäthet, för att främja bibehållen idealvikt, höga halter av omega-3 från fisk, samt ingredienser som främjar sunda urinvägar och hjälper till att förebygga problem med hårbollar.

 1. Salt C, Morris PJ, Wilson D, Lund EM, German AJ. Association between life span and body condition in neutered client-owned dogs. J Vet Intern Med. 2019 Jan;33(1):89-99. doi: 10.1111/jvim.15367. Epub 2018 Dec 11. PMID: 30548336; PMCID: PMC6335446. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30548336/).
 2. German, A.J. Weight management in obese pets: the tailoring concept and how it can improve results. Acta Vet Scand 58 (Suppl 1), 57 (2016). https://doi.org/10.1186/s13028-016-0238-z
 3. Mosing M, German AJ, Holden SL, MacFarlane P, Biourge V, Morris PJ, et al. Oxygenation and ventilation characteristics in obese sedated dogs before and after weight loss: a clinical trial. Vet J. 2013;198:367–71.
 4. Cairns-Haylor T., Fordyce P. Mapping discussion of canine obesity between veterinary surgeons and dog owners: A provisional study. Vet. Rec. 2016 doi: 10.1136/vr.103878
 5. Marsden survey: Lack of portion control could be contributing to pet obesity. 2019 https://www.marsden-weighing.co.uk/blog/pet-obesity-survey-portion-control
keyboard_arrow_up