Malassezia dermatit

Malassezia pachydermatis och Staphylococcus pseudintermedius ingår i normalfloran på hundens hud. Mikrobiell överväxt kan dock ske, om immunförsvaret blir nedsatt och/eller hudbarriären bryts. Detta kan resultera i opportunistiska hudinfektioner, som Malassezia-dermatits.1

Då man tror att Malassezia pachydermatis och Staphylococcus pseudintermedius interagerar, kommer båda att öka i antal.2

1. Nuttall T. Malassezia dermatitis. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dermatology 3rd Edition, BSAVA 2012; 198-205

2. Miller W.H., Griffin C.E., Campbell K.L. Malassezia dermatitis. In: Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology 7th Edition, Elsevier 2013; 243-249

Bilder upphovsrätt Ariane Neuber DrMedVet CertVD Dip ECVD MRCVS

Vad orsakar Malassezia dermatit?

Många olika tillstånd kan orsaka opportunistisk överväxt, till exempel en rasbetingad predisposition, ett nedsatt immunförsvar och/eller en bruten hudbarriär.3

3. Nuttall T (2012) Malassezia dermatitis BSAVA Manual of canine and feline dermatology. 3rd edition, 198-205.

Bilder copyright Sue Paterson MA VetMB DVD DipECVD MRCVS

Konsekvenser

Malassezia-dermatit hos hund kan vara lokal eller generaliserad. Områden som vanligen affekteras är ansiktet (hörselgången och periorala huden), hudveck (armhålor, ljumskar och ventrala halsen) och tassar (interdigitalhuden och klofalsarna).

De kliniska tecknen varierar och kan innefatta:

  • Mild till svår klåda
  • Erytem
  • Fett exudat och mjällighet
  • Alopeci

Vid generaliserade fall rapporteras vanligen en motbjudande och härsken lukt. Malassezia bör övervägas vid samtliga fall av dermatit med klåda4.

4. Nuttall T Malassezia dermatitis. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dermatology 3rd Edition, BSAVA 2012; 198-205.

Bilder copyright Sue Paterson MA VetMB DVD DipECVD MRCVS

Diagnos

Diagnosen ställs via direkt observation av organismen i förhöjda antal från hudlesionerna. Detta kombineras med:

"Ett gott kliniskt och cytologiskt svar på lämplig antifungal terapi" 5

5. Negre A. et al (2009) Evidence-based veterinary dermatology: a systematic review of interventions for Malassezia dermatitis in dogs. Vet Dermatol 20: 1-12

Bilder copyright Dermcare-Vet Australia and Ariane Neuber DrMedVet CertVD Dip ECVD MRCVS

Behandling

I en nyligen utförd evidensbaserad litteraturöversikt, som utvärderade studier gällande lokal antimikrobiell behandling av hudinfektioner orsakade av bakterier eller jästsvamp, drogs följande slutsatser:

För ett schampo innehållande 2% mikonazol och 2% klorhexidin uppnåddes den högsta bevisnivån för effekt mot M. pachydermatis (COE I - bra).6

Se till att bakomliggande orsaker om möjligt identifieras och åtgärdas.

6. Mueller R, Bergvall K, Bensignor E and Bond R (2012) A review of topical therapy for skin infections with bacteria and yeast. Veterinary Dermatology 23: 330-362

Underhåll

Grundläggande hudhälsa samt bakomliggande sjukdomar

Grundläggande hudhälsa

Huden är kroppens största organ. På grund av sin höga cellomsättning och ämnesomsättning kräver huden tillräckligt med stödjande näringsämnen för att bibehålla sin struktur, funktion och hälsa.

Bakomliggande sjukdomar

Det finns många sjukdomar som kan leda till hudproblem och infektioner, och det är väl känt att näring spelar en viktig roll i hanteringen av dessa problem hos katter och hundar.

  • Vid födoämnesallergi krävs hypoallergena foder, som baseras på antingen hydrolyserade eller nya ingredienser.
  • Atopiska patienter kan ha nytta av höga halter omega-3-fettsyror, vilka har visats stödja hudhälsan hos atopiska hundar.7 Essentiella fettsyror kan dessutom förbättra hudens lipidbarriär.
  • Endokrina störningar, som Cushings syndrom och hypotyreos, leder ofta till dermatologiska komplikationer. I sådana fall kan det var fördelaktigt med ett nutritionellt stöd.

 

 

Återställande av hudens hälsa

För att huden ska återhämta sig från olika hudåkommor eller försämrad hudbarriär krävs ofta tillskott av hudstödjande näringsämnen, som essentiella fettsyror, zinc, selen samt vitamin A, E och B-komplex. Foder med en ökad nivå av dessa näringsämnen kan bidra till en lyckad återhämtning av djurets hud och päls.

7. Baddaky-Taugbøl B et al. A randomised, controlled, double-blinded, multicentre study on the efficacy of a diet rich in fish oil and borage oil in the control of canine atopic dermatitis (2005).

keyboard_arrow_up