Anestesi och Analgesi

Veterinärer och hästägare måste ofta hantera smärtsamma tillstånd hos hästar, allt ifrån hälta till buksmärtor, postoperativ smärta eller mer kroniska smärttillstånd. Beroende på orsaken till smärtan och dess intensitet, så kan effektiv smärtlindring ges antingen med enstaka mediciner eller genom multimodal analgesi. Dechra erbjuder ett brett utbud av analgetiska läkemedel, vilka ger veterinärer och djurägare möjlighet att med tillförlit hantera varje enskild hästpatient.

Dechra är stolta över att få stödja användandet av EPWA (Equine Pain and Welfare app).

Hur kan EPWA hjälpa dig att övervaka smärta hos dina hästpatienter?

En pålitlig smärtbedömning samt smärtuppföljning är avgörande för en optimal smärtbehandling.

EPWA har utvecklats av forskare från Veterinärmedicinska fakulteten på Utrechts Universitet i samarbete med De Paardenkamp Foundation och Friends of VetMed. EPWA är framtagen för att underlätta identifiering och uppföljning av smärta med målsättningen att förbättra hästars välfärd. Den utgör ett enkelt och lättåtkomligt verktyg som veterinärer, djursjukskötare och häst-/åsneägare kan använda för att bedöma en häst eller åsnas smärta på ett objektivt sätt via en sammansatt smärtskala (Composite Pain Scale) eller djurets ansiktsuttryck.

Det finns många olika typer av smärta som kan delas upp och klassificeras efter exempelvis ursprung, lokalisation och duration.

keyboard_arrow_up