SPECIFIC-foder för hudproblem och allergier                          (atopisk dermatit och födoämnesallergier)

SPECIFIC erbjuder ett komplett sortiment av foder för hantering av hudproblem och hela allergispektrumet  – Skin Function Support för atopisk dermatit (atopi) och andra hudproblem, Food Allergen Management vid födoämnesallergi och Allergen Management Plus för kombinerade allergier. Digestive Support Low Fat är ett hypoallergent magtarmfoder med låg fetthalt. Produkterna finns som torr- och våtfoder och har flera unika egenskaper samt främjar god hälsa hos katter och hundar. De viktigaste egenskaperna är:

 • Minskad allergenicitet vid födoämnesallergi genom hydrolyserat laxprotein eller en ovanlig proteinkälla (ägg / lamm), samt ett begränsat antal lågallergena ingredienser, främst risrisprotein och tapioka
 • Produkterna stöder frisk hud och päls effektivt genom förhöjda nivåer av vitamin A-, E- och B-komplexlättsmält proteinzink och selen
 • Produkterna för hantering av atopi och hudproblem är unika med mycket höga nivåer av EPA och DHA (omega-3) från fiskolja och krill, GLA (omega-6) från gurkörtsolja

SPECIFIC Derma and Allergy diet Range

Hur fungerar omega-3 och omega-6 i kroppen?

 

Supportmaterial för nedladdning

Info. folder SPECIFIC hud-/allergiprodukter    

   

SPECIFIC hud- & allergi produktväljare

SPECIFIC Infoblad Allergen Management Plus    

Allergic Dermatitis in Dogs and Cats                   

 

Posters SPECIFIC hud och allergiprodukter     

         

SPECIFIC Omega-3 dos per dag  

           

SPECIFIC Energi-trappa                                                 

             

SPECIFIC Omega-3 trappa

Material för sociala medier för nedladdning

Video allergier och hudproblem

Hur kosten kan hjälpa till i hanteringen av atopisk dermatit (multimodal hantering)

Att hantera atopisk dermatit (atopi) kräver ofta en helhetssyn. Klåda är det vanligaste symtomet hos hundar och katter med allergisk hudsjukdom. Graden av klåda beror på olika faktorer, bland annat exponering för omgivnings- eller livsmedelsallergener, förekomst av parasiter, infektioner, torr hud och stress.

Djur kan tolerera en viss nivå av påverkan från dessa faktorer utan att de börjar klia sig. När summan av alla stimuli överskrider djurets individuella tröskelvärde startar kliandet. Det är vanligt att det leder till skador i huden, inflammationer och infektioner.

Hos hundar och katter med atopi är det därför viktigt att minska klådan så att den kommer under den kritiska tröskeln. I praktiken innebär det ofta en kombination av åtgärder, som var för sig minskar irritationen och tillsammans gör att djurets klåda kan hållas under klådtröskeln.  

Hantering enbart genom rätt anpassas kost är ofta inte tillräckligt som enda behandling vid atopisk dermatit. Däremot är ofta ett specialfoder som främjar frisk hud och päls och tillför funktionella näringsämnen som främjar hudbarriärfunktionen och minskar inflammatoriska reaktioner en värdefull komponent i hanteringen av atopi. Om djuret dessutom även har födoämnesallergi är det viktigt att undvika de proteiner som djuret reagerar på.

För alla dermatoser med påverkad hud och päls kan en specialkost rik på hudstödjande näringsämnen, oberoende av orsak, bidra till att hudlesioner läker ut och att pälsen växer tillbaka. 

Höga nivåer av antiinflammatoriska omega-3-fettsyror (EPA och DHA) från fisk och krill har i flera studier visat sig ha mycket gynnsam effekt på irriterad hud och kan vara en viktig del i att trycka ner klådtröskeln, minska läkemedelsdosen och hålla huden frisk hos atopiska hundar och katter.

Hundar och katter med allergiska hudsjukdomar är mer mottagliga för infektioner med jästsvampar och/eller bakterier. Kutana bakterie- och Malasseziainfektioner bidrar till inflammation och frisättning av mediatorer som ger klåda. Dessutom kan de fungera som allergener och trigga en allergisk IgE-reaktion. Omedelbar behandling av infektioner bidrar till att minska klådan.

Öroninflammation, eller otitis externa, är vanligt vid både atopi och födoämnesallergi. En granskning visade att 78 % av fallen beror på en underliggande allergi. Rätt kost, som stöder hudbarriären, minskar inflammation och inte innehåller proteiner som djuret är allergiskt emot, kan minska förekomsten av återkommande otiter och därmed behovet av behandling med antibiotika.

Det kan behövas ytterligare medicinering med glukokortikoider, antihistaminer, oklacitibib eller ciklosporin för att hålla nivån av klåda under den individuella klådtröskeln. Hyposensibilisering vid omgivningsallergi är också en framgångsrik behandlingsmetod för att minska djurets besvär. Ett högt intag av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan i många fall minska läkemedelsdosen.

Det finns mer du kan göra för att ytterligare minska djurets exponering för allergen och därmed nivån på klådan:

 • Vid omgivningsallergi, minska djurets exponering så mycket som möjligt. Vid kvalsterallergi kan man t ex se till att förvara djurets foder i en sluten och ren behållare, tvätta filtar och andra textilier ofta och använd en speciell spray som minskar mängden allergen från husdammskvalster på soffor, madrasser och mattor, där kvalster annars trivs. 
 • Strikt loppbekämpning av djuret och dess omgivning är nödvändig (ovanligt i norden).
 • Regelbunden borstning av pälsen och täta bad med klådstillande och hudstödjande schampo kan minska klådan hos atopiska hundar och katter eftersom man då avlägsnar allergiframkallande ämnen från huden och tar bort sekundära förändringar i huden som överdriven fjällning eller fet hud.
 • Användning av behandlande schampon med klådstillande, antimikrobiell eller fuktgivande egenskaper. Även antimikrobiella lotioner, topikala glukokortikoider eller anestetiska sprayer, krämer eller salvor kan behöva användas för att minska graden av klåda.

Näringsämnen som är viktiga för hud och päls

Huden är kroppens största organ och har en hög cellomsättning och metabolism, den har därför ett stort behov av hudstödjande näringsämnen för att hålla sig mjuk och följsam samt bibehålla sin barriärfunktion och skydda mot ämnen från omgivningen. Flera näringsämnen är viktiga för att bibehålla en frisk hud och päls:

men särskilt den essentiella omega-6-fettsyran linolsyra (C18:2n-6) är viktig för produktionen av talg och upprätthållandet av hudens vattengenomsläppliga barriär. Brist på linolsyra i kosten leder till en matt, torr hud och päls som lätt blir mjällig.

särskilt metionin, cystein och prolin, är viktiga för hårväxt, keratinisering av hudceller och pigmentering av huden. Proteinunderskott orsakar spröd och depigmenterad päls, håravfall, minskad hårväxt samt tunn och oelastisk hud. Fenylalanin och tyrosin är förstadier till melanin och krävs för att bibehålla det svarta pigmentet i pälsen. En brist på dessa aminosyror kommer att ändra färgen på en svart päls till rödbrunaktig.

är en väsentlig beståndsdel i flera enzymer som är viktiga för att snabb celldelning, hos till exempel epidermala celler, biosyntes av fettsyror och metabolisering av vitamin A. Symtom i huden på zinkbrist är matt, grov päls, erytem (rodnad), alopeci (håravfall) och skorpor samt mjällig hud, särskilt runt ögonen, nosen, munnen, ytterörat, tassar och tryckpunkter på extremiteterna.

är särskilt viktig för keratiniseringen av hudceller. Brist på vitamin A leder till hyperkeratinisering, mjäll, alopeci (håravfall), minskad hårväxt och nedsatt immunförsvar för skydd mot hudinfektioner.

är en naturlig antioxidant som tillsammans med selen spelar en viktig roll för cellmembranens stabilitet. Behovet av vitamin E ökar i takt med att kostens innehåll av fleromättade fettsyror ökar. Hos katter leder E-vitaminbrist till pansteatit, som är inflammation och nekros av fettet i huden och mellan organen i buken (subkutant och abdominellt fett) till följd av lipidoxidation.

krävs som samverkande faktor i många metaboliska processer och en brist på B-vitaminer är ofta förknippat med hudproblem såsom alopeci (håravfall), torr, flagnande seborré och en dålig hud- och pälskondition.

Dechra Academy erbjuder en rad digitala utbildningsmoduler, bland annat den här kursen om allergi och atopi

The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Den här utbildningen behandlar kostens roll som en del av ett multimodalt sätt att hantera atopisk dermatit, värdet av hydrolyserade proteiner och antiinflammatoriska omage-3- och -6-fettsyror, samt hur man utför ett korrekt hanteringen av eliminationstest.

Registrera dig i Dechra Academy

Har du redan registrerat dig i Dechra Academy? – gå direkt till kursen:

Gå till modulen om hantering av allergier

 

Dechra Academy The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Näringsbehov vid födoämnesallergi

Prognosen för hundar och katter med födoämnesallergi är mycket god. Födoämnesallergi i sig kan inte botas, men kliniska symtom kan förebyggas genom att man undviker de ingredienser som patienten reagerar negativt på. Det finns två typer av dieter med låg allergenicitet: dieter baserade på ovanliga, eller “nya”, ingredienser och dieter som är baserade på hydrolyserade proteiner.

Effekten av hypoallergena dieter, baserade på ovanliga eller nya ingredienser, bygger på det faktum att immunologiska reaktioner på foderkomponenter (främst IgE-relaterade typ I-reaktioner) endast inträffar om djuret har utsatts för allergenet tidigare och bildat antikropper. Vid nästa exponering triggas immunsystem att reagera på proteinet i fodret. Sammansättningen av den perfekta hypoallergena dieten beror främst på de ingredienser som den enskilda katten eller hunden har utsatts för tidigare under sitt liv. Att hitta en diet med ingredienser som patienten aldrig tidigare har ätit kan vara svårt, särskilt med tanke på det växande antalet djurfoder som innehåller exotiska proteinkällor. En uttömmande kosthistorik bör tas fram och utvärderas, och ska innehålla allt som patienten har konsumerat under sitt liv, inklusive alla ingredienser som ingår i sammansatta produkter.

Kommersiell eller hemlagad kost baserad på nya ingredienser kan användas för att hantera födoämnesallergir. Vissa anser att hemlagade dieter är bäst, särskilt när de används som eliminationsdieter, eftersom de inte innehåller olika tillsatser, som skulle kunna orsaka en reaktion, eller komponenter som framställs vid bearbetning i höga temperaturer. Å andra sidan kan hemlagad kost vara dyr och tidskrävande att tillreda, eller orsaka förstoppning eller diarré. En stor nackdel är också att de flesta hemlagade dieter, för elimineringstest för hundar och katter med misstänkt foderallergi, inte är näringsmässigt kompletta och därför inte kan användas för växande djur eller för långtidsbruk.

Det finns flera kommersiella hypoallergena veterinärfoder tillgängliga på marknaden, som är näringsmässigt kompletta och balanserade och därmed mer praktiska att använda. Även om inte alla kommersiella hypoallergena foder kommer att fungera för alla patienter, är de effektiva för de allra flesta. "Vanliga" foder från djurbutiken bör undvikas, även om de ser ut att innehålla ett protein som djuret tål, eftersom vissa av dessa foder kan innehålla flera proteinkällor eller spår av proteinslag som inte nämns på etiketten.

Immunologiska reaktioner på foder orsakas vanligtvis av glykoproteiner, som varierar i storlek från 10 till 70 kDalton. Proteiner kan orsaka allergiska reaktioner genom att epitop på proteinet binder till två eller fler IgE-antikroppar, som i sin tur är bundna till IgE-receptorer på immunförsvarets mastceller. Mastcellerna frigör då mediatorer, bland annat histamin, prostaglandin och cytokiner, som skapar en allergisk reaktion. Enzymatisk hydrolysering av proteinet minskar dess allergenicitet genom att de stora proteinerna sönderdelas till små peptider, vilket förhindrar dubbelbindning till IgE-antikroppar och genom att en stor andel av epitopen förstörs. Den minsta storlek som kan dubbelbinda till minst två IgE-antikroppar har inom humanmedicinen definierats till över 10 kD, men det finns inga säkra data för hundar eller katter.

Det finns ett antal kommersiella veterinära foder för födoämnesallergi baserade på hydrolyserat protein på marknaden. Dessa kan användas till alla patienter med misstänkt födoämnesallergi, men är extra bra till patientr som tidigare ätit många olika proteinslag eller vid ofullständig kosthistorik. Studier har visat att kommersiella foder med hydrolyserat protein är effektiva för att kontrollera kliniska tecken hos majoriteten av katter och hundar med födoämnesallergi, men precis inte heller här fungerar alla dieter men hydrolyserat protein för alla individer födoämnesallergi. En liten andel av djuren kan reagera på hydrolysatet3, 2 eller andra ingredienser i fodret (kolhydrat- eller fettkällor, tillsatser, nya antigener som skapats under bearbetningen). Man kan behöva prova flera olika foder innan man hittar ett som fungerar, ibland utan att man riktigt förstår varför.

Kommersiella veterinärmedicinska foder baserade på hydrolyserade proteiner är kompletta och balanserade och fungerar därför även vid långtidsutfodring av katter och hundar med foderallergi och det finns även de som är anpassade för växande valpar och kattungar.

Fördjupning om hur näringsämnen kan stödja vid atopisk dermatit

Epidermis hos hundar och katter spelar en viktig roll för att förhindra vattenförlust från huden och för att skydda kroppen från potentiellt skadliga ämnen i miljön såsom kontakt med allergener, irriterande ämnen, toxiner och fysiska trauman. Speciellt stratum corneum (det översta lagret i bilden nedan), som består av tillplattade celler i en lipidmatris, är viktigt för epidermis barriärfunktion.

Det finns allt fler bevis för att en försämrad hudbarriär och därmed ökad känslighet för miljöallergener spelar en roll vid atopisk dermatit hos hundar. Atopiska hundar har en onormal och ofullständig struktur av de lamellära lipiderna och en minskad lipidhalt i stratum corneum, vilket ökar genomsläppligheten för skadliga ämnen.

Tillskott av fettsyror har visat sig förbättra den försämrade hudbarriären hos hundar med atopisk dermatit. Även oralt tillskott med en kombination av pantoten, kolin, nikotinamid, histidin och inositol har visat på förbättrad barriärfunktion i huden genom att man uppmätt en minskad vattenförlust genom huden.

Linolsyra (LA) är den enklaste fettsyran i omega-6-gruppen och alfa-linolensyra (ALA) i omega-3-gruppen.

Vegetabiliska oljor som solros- och tistelolja har ett högt innehåll av LA, och ALA återfinns i linfröolja.

Essentiella fettsyror måste tillföras via kosten, men när de väl finns i kroppen kan LA och ALA omformas genom att desatureras och förlängas med hjälp av enzymer.

Inom omega-6-familjen kan linolsyra (LA) omformas till gamma-linolensyra (GLA), dihomo-gamma-linolensyra (DGLA) och arakidonsyra (AA).

Inom omega-3-familjen kan ALA omformas och bilda eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). Aktiviteten hos desaturasenzymerna är dock mycket låg hos hundar och nästan obefintlig hos katter, så metaboliseringen av ALA till EPA och DHA och LA till GLA är mycket ineffektiv, ungefär 5 % av ALA och LA blir till EPA, DHA och GLA.

Det mest effektiva sätter att tillgodose ett högt intag av de EPA och DHA är att tillsätta marina oljor från fisk, krill eller alger direkt i kosten. Intag av gurkörtsolja eller nattljusolja ger GLA.

De desaturerade och förlängda omega-3- och -6-fettsyrorna EPA, DHA och GLA har en dirkt antiinflammatorisk effekt i kroppen och har därför en positiv effekt på inflammatoriska dermatoser. De fungerar genom att öka syntetiseringen av antiinflammatoriska mediatorer i form av eikosanoider (prostaglandiner och leukotriener), från omega-3- och omega-6-fettsyror. 

Eikosanoider är signalmolekyler som härrör från omega-3- och omega-6-fettsyror och som spelar en viktig roll i hanteringen av inflammation.

Arakidonsyra (AA) är en omega-6-fettsyra som ökar produktionen av proinflammatoriska leukotriener och prostaglandiner, även dessa har en central roll i den inflammatoriska responsen, men om de produceras i för stora mängder och under längre tidsperioder kan det leda till sjukdomstillstånd.

De leukotriener och prostaglandiner som bildas av EPA och DGLA har en annan struktur och en annan funktion än de som bildas av AA. Eikosanoider som produceras från EPA och DGLA har en mer antiinflammatorisk effekt.

Den inflammatoriska reaktionen hos en hund eller katt kan påverkas genom ett högt  intag av fettsyror via kosten: genom att komplettera ett djurets kost med en olja med ett högt innehåll av EPA och DHA (fiskolja, krill eller alger) och/eller GLA (från gurkörtsolja eller nattljusolja) kommer dessa antiinflammatiroska fettsyrorena att inkorporeras i djurets cellmembran, vilket leder till ökad produktion av anti-inflammatoriska eikosanoider från EPA och DGLA och mindre produktion av pro-inflammatoriska eikosanoider från AA. Detta resulterar i en dämpning av de kroppsegna inflammatoriska reaktionerna.

Kombinerade allergier

Djur som lider av en allergi löper större risk att utveckla andra typer av allergier och överkänsligheter. De flesta husdjur med födoämnesallergi är allergiska mot mer än en foderkomponent och atopiska hundar uppvisar ofta allergiska reaktioner mot fler allergener.

Det är också vanligt att hundar och katter har kombinerade allergier med både atopi, födoämnesallergi och/eller loppallergi (ovanligt i Norden). Hundar med atopi verkar vara predisponerade för utveckling av loppallergi. 

Det har uppskattats att 20–30 % av fallen med födoämnesallergi samtidigt har atopi eller loppallergi.

20-30% of the cases with food allergy have atopy or flea-allergic dermatitis

Studier på hundar som diagnostiserats med födoämnesallergi har visat att 44–59 procent av dem har samtidig atopi.

 adverse food reactions, 44% to 59% of them had concurrent atopy

Av en grupp atopiska hundar som testades för födoämnesallergi hade 47 % av de atopiska hundarna samtidig födoämnesallergi.

 47% of the atopic dogs had concurrent food allergy

Hantering av kombinerade allergier

Det mest effektiva sättet att förebygga kliniska tecken på allergi är att undvika allergenerna. Ofta är detta inte (helt) praktiskt möjligt, då behövs andra åtgärder som stödjande specialfoder, medicinsk behandling samt vårdande schampon och öronrengöring för att dämpa svårighetsgraden av de kliniska tecknen. Vid omgivningsallergi med atopi, loppallergi eller kontaktallergi vill man ha ett foder med tillskott som stöder hudbarriären och dämpar inflammatoriska hudreaktioner. Då är foder med höga halter av fettsyrorna EPA och DHA från marina källor och GLA från gurkörtsolja ofta effektiva. Även lättsmält protein och ökade nivåer av vissa hudstödjande vitaminer och mineraler är viktigt för att främja en frisk hud och päls.

Kliniska symtom vid födoämnesallergi hanteras genom att undvika det allergiframkallande proteinet i kosten. Man bör då välja en hypoallergen diet med få ingredienser och ovanliga och för djuret nya proteiner eller hydrolyserat protein. Helt enkelt en dirt med låg allergenicitet som inte triggar en allergisk reaktion hos djuret. 

För hantering av kombinerade allergier bör man välja ett foder som både innehåller en proteinkälla som djuret tolererat, ofta hydrolyserat protein, och höga halter av de atiinflammatoriska fettsyrorna EPA, DHA och GLA. Då hanteras både föroämnesallergin och atopin på ett effektivt sätt.

SPECIFIC hud- och allergifoder – vanliga frågor

Födoämnesallergi kan endast diagnostiseras med hjälp av eliminationstest, det finns inga andra tillförlitliga tester. För att kunna ställa rätt diagnos är det därför viktigt att utföra ett elimineringstest med efterföljande provokation med djurets tidigare foder och sedan enskilda proteinkällor. Om djurägaren inte villig eller kapabel att utföra ett eliminationstest kan man göra ett foderbyte till en hypoallergen diet och helt enkelt utvärdera hur djuret svarar på detta. Då får man dock inte reda på vilket födoämne som djuret faktiskt är allergisk emot, eller om det underliggande problemet faktiskt var en födoämnesallergi eller inte. Djuret kan ha blivit bättre av någon annan orsak under tiden som den stått på det hypoallergena fodret.

Ja, det är möjligt att uppvisa en reaktion mot källor till omega-3- och omega-6-fettsyror (t.ex. fetter och oljor). Allergeniciteten hos ätliga oljor och fetter är relaterad till förekomsten av restprotein i produkten. Det finns uppgifter på att proteininnehållet i "råa" livsmedelsklassade oljor är i storleksordningen 0,1–0,3 mg/ml. I raffinerade oljor reduceras denna nivå cirka 100-faldigt. Studier har visat att just den "råa" oljorna kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga allergiska individer. Det antas att raffinerade oljor inte utgör en risk för att framkalla allergiska reaktioner hos majoriteten av allergiska individer.

De typer av fett som används i hypoallergena dieter bör vara testade för eventuella proteinrester och man bör ta med i beräkningen att även en raffinerad olja kan innehålla spår av potentiella allergener i form av proteinrester.

Det fläskfett som används i SPECIFICs hypoallergena foder har kontrollerats med PCR-test som visat att det är fritt från fläskprotein och därför inte ska framkalla någon allergisk reaktion hundar eller katter med allergi mot fläskprotein.

Även fiskoljan som används i de hypoallergena SPECIFIC-dieterna har testats med PCR-analys och är fria från fiskprotein, och därmed säkra att utfodra till individer med allergi mot fisk.

Hundar och katter med födoämnesallergi, som är utan kliniska symtom på en viss hypoallergen diet och byts till en annan hypoallergen diet, kan uppvisa ett återfall av kliniska symtom inom en period på några timmar upp till 2–3 veckor. Det beror på vilken typ av reaktion de får av allergenet.

Hos individer som för närvarande lider av symtom på födoämnesallergi i form av magtarm problem så ser man ofta en förbättring på dagar upp till 2-3 veckor, medan det vid hudsymtom kan ta upp till 6–10 veckor innan en tydlig förbättring ses när man byter till en hypoallergen kost som djuret tolererar. Ett eliminationstest, vid hudrelaterade symtom, bör därför utföras under ca 8 veckor för att man ska få en tillräcklig förbättring av hudens kondition (Olivry et al 2015). Nya forskningsrön visar också att man kan göra eliminationstestet under en kortare period (3-4 veckor) om man kombinerar en hypoallergen diet med ett antiinflammatoriskt läkemedel som påskyndar förbättringen av hudsymtomen.

För ytterligare information inklusive svar på frågor om SPECIFIC:

Besök sidan med vanliga frågor om SPECIFIC

SPECIFIC-produkter för hud- och allergiproblem

Logga in för att se mer information om produkterna

lock Logga in på ditt Dechra konto

account_box Har du inget konto ännu?

Registrera dig nu för att komma åt:

 • Komplett produkt- och sjukdomsinformation
 • Gratis supportmaterial, videor och webbsändningar
 • Dechra Academy: Vår kostnadsfria plattform för e-lärande

SPECIFIC Digestive Support Low Fat - hypoallergent magtarmfoder med hydrolyserat laxprotein

lock Logga in på ditt Dechra konto

account_box Har du inget konto ännu?

Registrera dig nu för att komma åt:

 • Komplett produkt- och sjukdomsinformation
 • Gratis supportmaterial, videor och webbsändningar
 • Dechra Academy: Vår kostnadsfria plattform för e-lärande
keyboard_arrow_up