HUR BRA ÄR EGENTLIGEN
HÖGPROTEINFODER FÖR HUNDAR?

Det finns allt fler foder på marknaden med hög proteinhalt. Men vilken är den rätta proteinnivån för hundar?

När man talar om "rätt" proteinnivåer är det viktigt att inte bara ta hänsyn till nivån utan också till:

  • Balans och funktion hos en rad olika näringsämnen - såsom fett och kolhydrater
  • Proteinkvalitet, särskilt aminosyraprofilen
  • Hållbarhetsaspekter på proteiråvaran - animaliska proteiner är dyra ur miljösynpunkt

 

Förstå proteinets roll i kost för hundar

En frisk vuxen hund med måttlig aktivitetsnivå behöver minst 18 % protein på torrsubstansbasis och en växande valp behöver 25 %, men många av fodren med högt proteininnehåll överstiger vida dessa nivåer.

Kvaliteten på proteinet är avgörande. Om du har ett högkvalitativt, balanserat protein kommer du att tillgodose behovet av alla viktiga aminosyror utan alltför höga proteinnivåer.

Att förstå aminosyrornas roll

Aminosyror är proteinernas byggstenar. Kroppen består av tiotusentals unika proteiner, som vart och ett består av olika kombinationer av de 21 aminosyrorna. Vissa protein består endast av några få aminosyror, medan andra består av över 10 000.

Proteinerna i födan bryts ner till aminosyror i kroppen, dessa används sedan som byggstenar för att bygga upp kroppsegna proteiner.

 

Därför är det viktigt att kosten innehåller rätt balans av aminosyror. Tänk dig att kroppen behöver 10 000 blå aminosyror, 10 000 lila och 10 000 gröna för att bygga alla nödvändiga proteiner, men att födan endast tillför 10 000 blå, 5 000 lila och 15 000 gröna. Det finns då tillräckligt av blå aminosyror, men det blir brist på lila - vilket betyder att kroppen inte kan bygga alla proteiner den behöver som kräver röda aminosyror. Kroppen kommer även att ha fler gröna aminosyror än den behöver, och som den måste göra sig av med - något som ökar belastningen på levern och njurarna.

Första egenskapen hos ett högvärdigt protein är alltså balansen: Har det rätt sammansättning av aminosyror, varken för många eller för få av respektive sort?

Nästa viktiga aspekt för proteinkvaliteten är dess smältbarhet: Kan kroppen bryta ner proteinet till aminosyror? Om svaret är nej, kan kroppen inte heller använda dem. Ett proteins smältbarhet beror både på proteinkällan och på hur den tillagats.

Ett balanserat protein ger alltså hunden precis den mängd den behöver av varje aminosyra.

Kvalitet, inte kvantitet

Det viktiga är inte totalmängden protein, utan tillgången på viktiga aminosyror. Om proteinet är högkvalitativt, med rätt blandning av aminosyror, kan en mindre totalmängd tillgodose hundens behov. Om proteinkvaliteten däremot är låg, med fel aminosyresammansättning, behövs en större totalmängd protein för att tillgodose behovet av varje aminosyra. Det innebär ett överskott av vissa aminosyror, vilka antingen kommer att användas till energi eller måste brytas ner och utsöndras.

Överflödigt protein, som inte direkt kan används till reparation eller energi, kommer att lagras som fett. Det är därför bättre att dieten har en mindre mängd högkvalitativa proteiner än en stor mängd protein av lägre kvalitet.

Betydelsen av protein, fett och kolhydrater

Din hund behöver både kolhydrater, fett och protein. Vart och ett av dessa näringsämnen har sina funktioner i kroppen, så det är viktigt att dieten är balanserad med rätt sammansättning.

Proteins

Proteiner är nödvändiga för att musklernas uppbyggnad, tillväxt, repareration och underhåll, de är involverade i produktionen av enzymer och hormoner, som är involverade i olika fysiologiska processer, såsom matsmältning och näringsupptag, samt reglerande funktioner som ämnesomsättning, tillväxt och reproduktion. Proteiner bidrar också till produktionen av antikroppar och andra komponenter i immunsystemet, vilket bidrar till kroppens förmåga att försvara sig mot infektioner och sjukdomar. Proteiner är involverade i reparation och underhåll av olika vävnader, inklusive hud, hår och naglar.

Kolhydrater och fetter är normalt de primära energikällorna, men proteiner kan utgöra en energikälla när reserverna av kolhydrater och fett har uttömts. Kolhydrater och fett är dock betydligt mer lämpliga som energikälla. Det är också värt att notera att överskott av protein, som inte används för reparation eller energi, kommer att lagras som fett.

I en diet med högt proteininnehåll och lågt kolhydratinnehåll kommer proteinet att tillhandahålla mycket av den energi som bättre kan tillhandahållas av kolhydrater och fetter.

Kolhydrater

Kolhydraternas viktigaste funktion är att ge energi. De omvandlas till glukos i kroppen och används som bränsle. Eventuellt överskott förvaras som glykogen, främst i levern och muskulaturen.

Fett

Även om kolhydraterna är huvudkällan till energi så används även fett som energireserv. Fett har mycket höga energinivåer, 9 kalorier per gram, vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med kolhydrater och protein. Dessutom är fetter viktiga för vitaminupptaget och -lagringen.

Kan hundar metabolisera och tillgodogöra sig kolhydrater?

Tanken bakom högproteinfoder till hundar är att hunden skulle vara en modern version av vargen och därför borde äta en rovdjurskost med mycket kött. Det kan kännas som en lockande tanke, men den stöds inte av forskningen. Även om hunden delar släktträd med vargen, så är det mellan 15 000 och 35 000 år sedan de började utvecklas åt olika håll genetiskt sett. Under den tiden har hundarna utvecklats på många sätt, de är mer sällskapliga, mindre aggressiva och har en mängd olika former och storlekar. 

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Evolutionen har förändrat hunden och utvecklat den så att den kan nyttja fler födoämnen, bland annat de som människan gett den. Om man tittar på hundens anatomi så har den flera molarer (bakre kindtänder), vilka inte behövs när den äter kött, men som behövs för att mala vegetabilier.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Den har även en välutvecklad grovtarm som huserar ett stort antal bakterier som lever av fibrer och kolhyrater och inte protein från animalier. Till skillnad från vargen producerar även hunden flera enzymer, främst amylas, som bryter ner stärkelse och andra kolhydrater.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

De flesta är överens om att hundar INTE är obligata, eller verkliga, köttätare. Definitionen av detta är att vara helt beroende av näringsämnen från animaliska råvaror för att överleva,så som till exempel katter är.

Hundar är antingen allätare eller fakultativa köttätare, debatten om vilken definition som är korrekt kommer att fortsätta. Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan de två - men en allätare är en art som kan tillgodogöra sig både vegetabilisk och animalisk föda - som människor - medan en fakultativ köttätare är en art som kan tillgodogöra sig vegetabilier, men föredrar animalisk föda och därför bör ha en betydande del av detta i sin kost.

Hundar kan dock smälta och använda kolhydrater från kosten som en värdefull energikälla.

Konsekvenser av foder med högt proteininnehåll till hundar

Idén att hundar behöver en proteinrik kost är inte bevisad. Hundar kan använda kolhydrater för energi och protein av hög kvalitet ger de aminosyror som behövs utan högre än rekommenderade miniminivåer av protein.

Potentiella hälsoproblem på grund av för mycket protein

Frågan är då - är det skadligt att utfodra med högproteindieter? 

Det hävdas ibland att njurarna belastas av att göra sig av med oanvända proteiner, men det finns inga vetenskapliga evidens för att detta skulle vara skadligt - utom för äldre hundar.

Proteiner och hållbarhet

Högproteinfoder är mest negativt när det kommer till miljöpåverkan och hållbarhet. I de flesta dieter används animaliska produkter för att tillgodose huvuddelen av proteinet. Att producera animaliskt protein är dyrt ur miljösynpunkt, eftersom animaliska råvaror ger upphov till ungefär dubbelt så stora sutsläpp av växthusgaser om vegetabiliska råvaror.

Enligt FN’s Food and Agriculture Organization (FAO) kommer världens efterfrågan av protein med animaliskt ursprung att dubbleras till 2050 på grund av populationstillväxt och ökad proteinkonsumtion per capita i utvecklingsländerna. Det är ett problem, eftersom boskapsuppfödning är en stor källa till utsläpp av växthusgaser - uppskattningsvis mellan 14 och 18 % av alla utsläpp – mer än vad transportsektorn genererar.

Det rekommenderas från ett flertal håll att vi minskar vår konsumtion av animaliskt protein. I FN’s rapport “Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)” från 2018 ges ett antal rekommendationer, bland annat gällande återplantering av skog, minskning av bilberoendet samt minskning av mängden kött och mjölkprodukter vi konsumerar.

I rapporten Nutritional Sustainability of Pet Foods belyser Kelly Swanson de negativa miljökonsekvenserna av att foder utformas för att ge högre mängd näringsämnen än de de fysiologiska behoven.

Animaliskt protein är dyrt för miljön. Vi behöver givetvis utfodra våra djur (och oss själva) korrekt, men bör vi verkligen ge dem mer näring än det som behövs för att fylla behovet, och bör vi dessutom göra det genom animaliskt protein som ger en större miljöpåverkan?

keyboard_arrow_up