Spannmålsfritt foder - näringsmässigt relevant eller enbart modefluga?

På fodermarknaden är termen spannmålsfritt frekvent använt i marknadsföringen för hund- och kattfoder, ofta i positiva ordalag om att det är en näringsmässig fördel och det bästa för djuret. Bevisen som stödjer påståendet lyser dock med sin frånvaro….

Spannmål är inte mer allergena än andra ingredienser. Det är främst proteiner som orsakar allergier och studier visar att nötkött är den främsta boven - spannmål kommer långt ner på listan över allergiframkallande ämnen.

Spannmål ger värdefulla näringsämnen. Spannmål är en utmärkt källa till kolhydrater och ger kroppen lättillgänglig energi. Proteinerna i dieten kan då användas till viktigare saker än energi, bland annat muskeluppbyggnad. Förutom kolhydrater, innehåller spannmål näringsämnen i form av aminosyror, kostfibrer, vitaminer och mineraler.

Till skillnad från vargar är hundar allätare. Vetenskapliga studier har visat på tre genförändringar som gör att hundens matsmältning kan bryta ner och utnyttja stärkelse från kolhydrater till energi, vilket har utvecklat hunden till allätare.


Spannmål är inte mer allergena än andra ingredienser

Spannmål innehåller proteiner och kan därför ge upphov till allergi, men de hör till de minst allergena proteinerna.  

Vanliga födoämnesallergener hos hundar och katter

Verlinden A, Hesta M, Millet S et al Critical reviews in food science and nutrition 2006

Hundar (N=198) Katter (N=89)
Nötkött 36%  Nötkött 20%
Mejeriprodukter 28%  Mejeriprodukter 14,6%
Vete 15%  Fisk 13%
Ägg 10%  Lamm 6,7%
Kyckling 9,6%  Fjäderfä 4,5%
Lamm & får 6,6% Korn / Vete 4,5%

 

Celiaki eller glutenintolerans är inte en allergi utan en autoimmun reaktion mot proteinet gluten, som främst förekommer hos människor. Celiaki är ovanligt, men inom humanhälsan har det under senare år skapats en trend
där gluten ses som ett bekymmer, vilket har drivit fram en växande marknad av glutenfria produkter. 

Glutenintolerans förekommer dock praktiskt taget inte hos hundar, det har endast identifierats hos en avelslinje av Irländsk Setter (Hall et al 1992).


Spannmål ger värdefulla näringsämnen

Spannmål ses ibland som billiga utfyllnadsprodukter med begränsat näringsvärde, men det är långt ifrån sanningen. Spannmål är en utmärkt källa till kolhydrater, men ger också protein, aminosyror, kostfibrer, vitaminer och mineraler.

Kolhydrater är en effektiv energikälla. Om energi tillförs genom kolhydrater använder kroppen inte protein till energi. Proteinerna kan då användas för den viktigare uppgiften, att tillhandahålla aminosyror som byggstenar för proteinsyntes för vävnader, enzymer, hormoner, neurotransmittorer etc - kolhydrater i fodret har alltså en proteinsparande effekt.  

Foder kan endast innehålla protein, kolhydrater, fibrer, fetter, mineraler och vatten så vad man skulle ersätta kolhydraterna med, om man tog bort dem?  

  • Ökar man innehållet av protein i kosten blir belastningen på lever och njurar större, eftersom överskottet av aminosyror måste brytas ner till energi i levern och restprodukterna utsöndras via njurarna. En proteinnivå signifikant högre än normalhundens behov (45 g protein för varje 1000 kcal) blir en belastning på dessa organ.
  • Om man istället ersätter kolhydraterna med fett ökar energinivån, vilket leder till fetma.
  • Ett högre fiberinnehåll (över 5 %) kan påverka digestionstakten och -graden negativt, samt orsaka
    problem med förstoppning hos de större raserna.
  • Aska (mineraler) måste tillsättas inom väldigt snäva marginaler.
  • Ökad mängd vatten skulle göra dieten för blöt.

Näringsinnehållet i kolhydrater, ger alltså möjlighet att utforma en diet med lämpliga nivåer av både energi och övriga näringsämnen och vi vet att de flesta hundar mår bra på en diet med måttliga till höga kolhydratnivåer.

Det är också värt att säga att spannmålsfritt inte betyder kolhydratfritt. De flesta spannmålsfria hundfoder innehåller kolhydrater som kommer från ingredienser som potatis, baljväxter (ärtor, linser etc.) eller sötpotatis.


Är hundar allätare eller köttätare?

Avgörande för stödet för spannmålsfria dieter är att hunden är besläktad med vargen och därför bör ges en karnivor diet utan kolhydrater, baserad på rått kött:

En emotionellt attraktiv tanke, som dock saknar bevis.

Det är visserligen sant att hundar har gemensamma förfäder med vargar och båda tillhör arten Canis lupus. Hundar och vargar delar också mer än 99 % av sitt DNA, men den där skillnaden på 1 % är viktig. Det finns 3 genförändringar som förbättrat hundars nedbrytning och utnyttjande av stärkelse - vilket gör hundar till allätare.

Hur domesticeringen av hunden startade är okänt. Människor kan ha fångat vargvalpar med syfte att använda dessa till skydd och jakt. Vargar kan även ha attraherats av matrester nära människornas bosättningar.

Oavsett mekanismen bakom domesticeringen, så ledde den till ett naturligt urval som gjorde att de individer som bäst kunde utnyttja resurserna de fick tillgång till, genom att leva tillsammans med människorna, klarade sig bäst.

Axelson et al 2013: Katalogiserade de genetiska förändringar som är involverade i domesticeringen, genom att leta skillnader mellan genomen från 12 vargar och 60 hundar från 14 olika raser. De identifierade 36 regioner i genomet som skilde hundarna från vargarna, 19 av dessa regioner innehöll gener som påverkar hjärnutvecklingen eller funktionen, vilket kan förklara varför hundar är vänligare än vargar. Vidare hittade de 10 gener som hjälper hundar att smälta stärkelse och bryta ner fetter.

 


Slutsats

Det råder ingen tvekan om att rörelsen för spannmålsfria dieter för hundar har fångat ägarnas intresse och använts flitigt i marknadsföringsmaterial av många tillverkare av djurfoder.

Slutsatsen är dock att det inte finns några vetenskapliga belägg för att spannmål är ett problem för hundar eller att spannmålsfritt skulle vara bättre. Spannmål ger ett bra näringstillskott och tolereras i allmänhet av hundar och är därför både värdefulla och säkra ingredienser i högkvalitativa, hälsofrämjande foder till hundar.

keyboard_arrow_up