Dechras värderingar

Dechras sex värderingar: Engagemang, Glädje, Mod, Ärlighet, Relationer och Ambition återspeglar hur vi önskar att agera och vår kompetens inom Dechra. Vi värnar om våra värden på alla verksamhetsnivåer.

Genom ett effektivt värdebaserat system hoppas vi uppnå många fördelar, från engagerade och nöjda medarbetare till bästa möjliga relationer med leverantörer och kunder. Våra värdeord hjälper oss att skapa enhetlighet mellan koncernens olika verksamhetsområden, så att alla anställda vet vad som förväntas av dem och hur de kan uppnå dessa förväntningar.

keyboard_arrow_up