Monitorering och behandling av Cushings syndrom​

Förändring genom behandling.

När diagnosen Cushings syndrom är ett faktum, finns det goda möjligheter att återställa patientens hälsa och livskvalitet.

 

När diagnosen Cushings syndrom är ett faktum, finns det goda möjligheter att återställa patientens hälsa och livskvalitet, för både hund och djurägare. En genomtänkt, individuell monitoreringsplan är nödvändig för att säkerställa att patienten får adekvat dosering för att kontrollera kliniska symtom förenliga med Cushing. 

Målsättningen med monitorering är att:

  • Säkerställa en förbättrad livskvalitet för hundägare.
  • Utvärdera om hundens läkemedeldos är adekvat och kontrollerar symtomen på Cushing.
  • Upptäcka hundar som inte mår bra, vare sig det rör sig om ett problem relaterat till behandlingen eller någonting annat.

Förstå den kliniska bilden

Att endast förlita sig på en mätning av serum kortisolkoncentration är inte att rekommendera. Det är nödvändigt att ta hänsyn till patientens kliniska bild, för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat. Det kräver en god förmåga till kommunikation med djurägaren, men också förståelse för vad som sker i kroppen när hunden får behandling. Det är av stor nytta att redan från start motivera djurägaren till att ta kontroll över den kliniska monitoreringen. Förklara att en välanvänd dagbok är ett effektivt verktyg som kommer till god hjälp i den framtida bedömningen av hundens behandling. 

Monitorering

Vid varje återbesök, använd dessa fyra steg:

Steg 1 - CCS Cushings Clinical Score. 

Vid återbesöket är det viktigt att starta med att förhöra sig hur hunden mår.

Steg 2 – Klinisk undersökning

En rutinmässig fullständig klinisk undersökning ger dig möjligheten att upptäcka tidiga tecken på att hunden inte mår bra och/eller har samtidig sjukdom av annat slag.

Steg 3 – Bedömning av livskvalitet (QoL)

Det är viktigt att individuellt anpassa patientens behandlingsbehov utifrån de förutsättningar som både hund och hundägare har. På så sätt optimeras livskvaliteten.

Steg 4 – Kortisoltest

En kortisolmätning kan hjälpa dig att identifiera en subklinisk hypokortisolism som kan utvecklas till iatrogen hypoadrenokorticism. Tolkningen av blodprovtestet måste alltid korreleras till den kliniska bedömningen. 

keyboard_arrow_up