Diagnostisera Cushings syndrom

Cushings syndrom debuterar oftast hos medelålders till äldre patienter. Hypofysberoende hyperadrenokorticism (PDH) är vanligast hos små hundraser medan större hundar oftare får binjureberoende sjukdom (ADH). Oavsett vilken underliggande patologi som föreligger, är de kliniska symtomen desamma.

 • Polydipsi
 • Polyuri
 • Polyfagi
 • Flåsighet
 • Utspänd buk
 • Endokrin alopeci
 • Hepatomegali
 • Muskelsvaghet
 • Systemisk hypertension

Andra mindre vanliga kliniska tecken:

 • Letargi
 • Hyperpigmentering
 • Komedoner
 • Tunn hud
 • Dålig håråterväxt
 • Urinläckage
 • Insulinresistent diabetes mellitus

Vissa tecken på Cushings syndrom kan förväxlas med normalt åldrande, vilket kan göra det särskilt svårt att diagnostisera. Flera tester finns tillgängliga för att hjälpa till med diagnosen Cushings syndrom. Men eftersom kortisolnivåer i blodet hos både normala hundar och hundar med hyperadrenokorticism fluktuerar kraftigt under hela dagen, kan en diagnos inte bekräftas genom att helt enkelt mäta koncentrationen av kortisol i blodet.

Det finns ett antal diagnostiska tester för Cushings sydrom tillgängliga, inklusive ACTH-stimuleringstest, lågdosering av dexametasonundertryckningstest och urinkortisol: kreatininförhållande.

keyboard_arrow_up