SPECIFIC gastrointestinal kost för hundar och katter  

SPECIFIC har en rad olika foder för behandling av gastrointestinala störningar.  De omedelbara näringsbehoven hos patienter med nedsatt GI tillgodoses genom lättsmälta ingredienser, högt innehåll av mineraler och fettlösliga vitaminer samt förhöjd nivå av elektrolyter. Digestive Support-foder från SPECIFIC innehåller även ingredienser för att återställa en fullständig tarmhälsa. Postbiotisk jästfermenteringsprodukt och naturlig växtbaserad antimikrobiell blandning stöder tarmbarriärens integritet och en hälsosam tarm och mikrobiom.

Ingredienserna i kosten för stöd till matsmältningen tillgodoser omedelbara näringsbehov för patienter med nedsatt matsmältningsförmåga, inklusive:

 • Mycket lättsmälta ingredienser för att säkerställa optimalt upptag av näringsämnen
 • Högt innehåll av mineraler och fettlösliga vitaminer för att kompensera för försämrat upptag
 • Ökad nivå av elektrolyter för att kompensera för förluster från diarré och kräkningar

 

Ytterligare funktioner som hjälper till att återställa fullständig tarmhälsa, inklusive:

 • Stöd för en hälsosam mikrobiom
 • Stöd för tarmbarriärens integritet
 • Stöd för en balanserad inflammatorisk respons

AuraGuard

En ny ingrediens i våra Digestive Support-foder baserad på en blandning av naturliga polyfenolhaltiga växtextrakt och organiska syror (citronsyra, äppelsyra och citrusextrakt) som stöder tarmbarriärens integritet

Postbiotika 

Postbiotisk jästfermenteringsprodukt (Saccharomyces cerevisiae-produkter, kalciumkarbonat), som ger modulering av tarmhälsa, mikrobiota och immunfunktion

Betaglukaner och nyttiga fibrer 

För att stödja immunförsvaret och tarmhälsan

Varför tarmhälsan är viktig 

Även om inte alla sjukdomar börjar i tarmen så gör många kroniska ämnesomsättningssjukdomar det. Tarmen har många funktioner utöver den grundläggande matsmältningen. Nya studier visar att den är involverad i ett brett spektrum av livsprocesser, inklusive energibehov, ämnesomsättning, immunologisk aktivitet och neurobeteendeutveckling (Mondo et al. 2019). Mikrobiotan består av miljarder mikroorganismer (bakterier, virus, svampar och protozoer) – en frisk tarm är en tarm där mikroorganismerna i mikrobiomet är balanserade. Funktionella eller strukturella störningar i tarmen och ett obalanserat mikrobiom har kopplats till utveckling och progression av många sjukdomar, inklusive autoimmuna och inflammatoriska tillstånd och metaboliska störningar som fetma och diabetes samt minskat upptag av näringsämnen

Långvariga matsmältningsstörningar kan leda till läckande tarmar som kan ge upphov till mycket allvarligare problem.

Hos en frisk hund eller katt är tarmfloran balanserad och tarmens integritet är intakt med täta förbindelser som gör att vatten och näringsämnen kan passera, samtidigt som skadliga ämnen blockeras.

Inflammation och tillhörande oxidativ stress kan störa dessa täta förbindelser och göra tarmbarriären genomsläpplig – läckande tarm (ökad permeabilitet i tarmen).

Läckande tarmar gör att bakterier och andra toxiner kan passera tarmbarriären in i tarmslemhinnan eller till och med in i blodomloppet, vilket orsakar utveckling och progression av många, mer allvarliga, sjukdomar, där den underliggande orsaken ofta missas, inklusive:

 • Matsmältningsproblem (diarré, kräkningar)
 • Kolit och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Hudproblem (allergier)
 • Ledbesvär (inflammation)
 • Beteendemässiga problem
 • Brist på näringsämnen
 • Leverrelaterade komplikationer
 • Problem med immunförsvaret
 • Andningsbesvär
 • Öronproblem

intestinal permeability - leaky gut

Många fall av läckande tarm beror på gradvisa och långvariga tarmskador som orsakats av t.ex. födoämnesallergier, långvarig antibiotikabehandling eller långvariga perioder av malabsorption och maldigestion i matsmältningen. Långvariga perioder av malabsorption och maldigestion kan rubba balansen i mikrobiomet med en överväxt av skadliga bakterier och minskad förekomst av nyttiga bakterier, vilket ger upphov till inflammation.

Även om kortvarig exponering för dessa utlösande faktorer inte alltid orsakar läckande tarm, kan långvarig exponering skada tarmens integritet, vilket kan leda till ännu allvarligare tillstånd.

Matsmältningsbesvär måste hanteras för att undvika att de utvecklas till något mer allvarligt.

Dechra Academy erbjuder en rad onlinekurser, inklusive denna kurs om gastrointestinala sjukdomar 

 

Kostens roll vid behandling av gastrointestinala sjukdomar

Kursen omfattar diagnos och lämplig kostbehandling för de olika bakomliggande orsakerna till gastrointestinala störningar samt betydelsen av fett- och fibernivåer, hypoallergena och hydrolyserade ingredienser och PUFA.

Klicka här för att anmäla dig till akademin

Redan anmäld till Dechra-akademin – 

Klicka här för att komma till kursen

 

Nytt SPECIFIC Digestive Support – Low Fat:

Det enda hypoallergena fodret med låg fetthalt och höga nivåer av omega-3 på veterinärmarknaden

En kombination av låg fetthalt med höga nivåer av EPA och DHA samt allergivänliga ingredienser gör det här fodret lämpligt för en rad olika matsmältningsbesvär, inklusive pankreatit, EPI, proteinförlorande enteropati, lymfangiektasi, kolestas och hyperlipidemi.

Låg fetthalt på 7 % torrvikt

Hög smältbarhet för att säkerställa optimalt intag av näringsämnen

Tillskott med AuraGuard – en blandning av naturliga polyfenolhaltiga växtextrakt och organiska syror – som stöder tarmbarriärens integritet och tarmhälsan

Låg allergenicitet för stöd av GI-sjukdomar med potentiell inblandning av negativa livsmedelsreaktioner (kosten är baserad på tapioka, hydrolyserad lax, risprotein och potatisprotein)

Höga halter av EPA och DHA omega-3 från fisk som stöder kroppens naturliga antiinflammatoriska processer

Med nyttiga fibrer, betaglukaner, fiskolja och en blandning av naturliga ingredienser för att stödja ett hälsosamt tarmmikrobiom, immunförsvar och tarmens barriärfunktion

Tillskott med fria nukleotider stöder både immunförsvaret och en snabb reparation av tarmen, ökar tarmluddets längd, underlättar näringsupptaget och påskyndar återgången till en fullständig matsmältningshälsa

Specialkost för stöd vid matsmältningsbesvär är ett värdefullt verktyg vid behandling av mag- och tarmproblem. Dessa omfattar bl.a:

Fasta – i allmänhet inte lämpligt att fasta under GI-problem eftersom brist på näringsämnen för enterocyterna leder till att tarmluddet förkortas och tarmväggens integritet försämras ytterligare

Antibiotika – Lämplig vid allvarliga patogena infektioner, men rutinmässig användning av antibiotika minskar också antalet nyttiga tarmbakterier och bidrar till mikrobiell resistens

Blandad hemlagad kyckling- och risdiet – ger matsmältningssystemet lite vila och hjälper till att lindra diarré eller kräkningar men är inte näringsmässigt komplett så endast ett mycket kortsiktigt alternativ och gör ingenting för att stödja mikrobiomet eller tarmintegriteten

Specialiserat matsmältningsfoder – näringsmässigt kompletta foder som tillgodoser de omedelbara näringsbehoven, med lättsmälta ingredienser och ökade nivåer av vitaminer och mineraler, men också med specialiserade näringsämnen och ingredienser för att hjälpa till att återställa en fullständig tarmhälsa.

Tarmkanalens mest välkända funktion är matsmältning och absorption av näringsämnen. Tarmkanalens yta är dock ett av de största gränssnitten mellan miljön och kroppens inre miljö. Tarmen är därför inte bara ansvarig för matsmältning och upptagning av näringsämnen, utan har också en viktig roll som tarmbarriär som första försvarslinje mot potentiella skadliga bakterier, toxiner och allergener som härrör från livsmedel.

Denna viktiga roll återspeglas till exempel i det faktum att den tarmassocierade lymfoida vävnaden (GALT) utgör cirka 70 % av kroppens immunsystem

Det finns ett nära samspel mellan tarmbarriären, tarmens mikrobiota och immunförsvaret. En störning i samspelet kan leda till tarmsjukdomar men även systemiska sjukdomar.

När djur har en hälsosam och balanserad mikrobiota bildas ett stabilt samhälle som står emot invasion av främmande eller patogena bakterier. Detta kallas “motstånd mot kolonisering”.

microbiome colonization resistance

Även om det har funnits en tid då mikrober särskilt betraktades som skadliga och patogena organismer, ser man numera annorlunda på mikrober, eftersom det blir allt tydligare att tarmmikroberna spelar en avgörande roll för värdens hälsa.

Tusentals år av samutveckling har resulterat i en symbios mellan mikrobiota och värd som ger ömsesidiga fördelar. Värden förser mikrobiotan med näring och en behaglig miljö att leva i, och mikrobiotan förser i sin tur värden med enzymer och biokemiska vägar som värden själv inte äger, vilket ger stöd i

 • matsmältningsfunktionen,
 • näringsämnes- och läkemedelsmetabolism,
 • reglering av immunförsvaret,
 • skydd mot patogena bakterier och
 • upprätthållande av tarmbarriären.

En välkänd fördel med tarmmikrobiota är att de kan fermentera så kallade fermenterbara fibrer (t.ex. betmassa, FOS, pektin) och producera kortkedjiga fettsyror (SCFA, butyrat, acetat och propionat), som kan användas som energikälla av kolonocyterna (tarmceller) hos hund och katt. Studier har visat att SCFA också är viktiga för att upprätthålla tarmens barriärfunktion och immunförsvaret.  

Hur kost kan stödja mag-tarmkanalen

Näringstillförsel vid gastrointestinala problem beror på den bakomliggande orsaken. Ett SPECIFIC-foder kan:

 • Fodret kan stödja djurets allmänna tillstånd – dess immunsystem och tarmslemhinna
 • Kost kan stödja rörligheten i mag-tarmkanalen
 • Kost kan hantera förekomsten av toxiner och allergener
 • Kost kan påverka sammansättningen av mikrofloran och förebygga bakteriell överväxt
 • Kost kan stödja absorptionen

Födoämnesallergi eller -intolerans är en möjlig bakomliggande orsak till mag-tarmbesvär (kräkningar, diarré). Vid inflammatoriska gastrointestinala tillstånd, t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kan födoämnesallergi spela en roll.

Vid GI-problem relaterade till födoämnesallergi eller -intolerans kan hypoallergen kost bidra till att minska kliniska tecken.

Ingredienser med låg allergenhalt i hypoallergena dieter minskar risken för att utlösa en negativ livsmedelsreaktion och kan baseras på nya proteiner eller hydrolyserade proteiner.

Hypoallergen kost kan användas för att förhindra att fall av födoämnesallergi utvecklas.

Vid GI-problem där tarmslemhinnan är skadad kan intakt protein passera slemhinnan och framkalla en immunreaktion.

Tillfällig användning av hypoallergena dieter kan förhindra utveckling av allergier mot proteinkällor i djurets vanliga kost.

Osmält mat i mag-tarmkanalen kan: 

 • Ge ett substrat för bakteriell tillväxt med åtföljande produktion av toxiner.
 • Attrahera vatten som orsakar osmotisk diarré
 • Verkar som allergen och orsaka en allergisk födoämnesreaktion.

En lättsmält kost innebär att det mesta av maten smälts och absorberas i den första delen av tunntarmen, vilket ger vila för den återstående delen av tunntarmen.

Det hjälper till att maximera näringsupptaget, kompenserar för dålig matsmältning/malabsorption och resulterar i mindre osmält mat i mag-tarmkanalen.

En diet med mycket smältbar kost är idealisk för patienter med EPI, men ofta rekommenderas ytterligare användning av pankreatitiska enzymer.

Inflammatorisk tarmsjukdom omfattar en grupp kroniska gastrointestinala sjukdomar som kännetecknas av infiltration av inflammatoriska celler i lamina propria i tarmslemhinnan. Inflammationen kan sitta i magsäcken, tunntarmen och/eller tjocktarmen.

Höga nivåer av omega-3-fettsyror (EPA och DGLA) kan bidra till att stödja kroppens naturliga antiinflammatoriska reaktion vid inflammatorisk tarmsjukdom (inklusive kolit).

 • I en råttmodell för kolit (Vilaseca et al 1990) ingick 8 % fiskolja i kosten:
 • minskade svårighetsgraden av kliniska symtom
 • förkortade förloppet av tarmsjukdomen

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie på människor med ulcerös kolit (Hawthorne 1992, Stenson 1992) visade tillskott med fiskolja:

 • minskad nödvändig dos av kortikosteroider
 • minskad inflammatorisk mediator LTB4
 • förbättrad histologi i tjocktarmen

Fiberrik kost kan ge större och mjukare avföring, vilket underlättar tarmtömningen.

 • Olösliga fibrer (cellulosa, vetekli) gör avföringen fylligare
 • Lösliga fibrer (psyllium) absorberar vatten och mjukar upp avföringen
 • Laktulos, en icke smältbar, fermenterbar disackarid, kan användas som ett osmotiskt laxermedel

Vid förstoppning är det viktigt att dricka tillräckligt med vatten

DIARRÉ ORSAKAD AV FIBER

Tarmdiarré kan bero på för lite fibrer i kosten, vilket orsakar en för låg mobilitet i samband med frisättning och irritation av toxiner. Högre intag av fiber minskar fiberresponsiv diarré

KOLIT ORSAKAD AV FIBER

Orsaken till kolit är inte helt klarlagd, men vissa fall av kolit svarar bra på ett högre intag av olösliga fibrer eller psyllium

Kolestas är en försämring av gallproduktionen eller en obstruktion av gallflödet. Galla behövs för att emulgera fett i mag-tarmkanalen för att möjliggöra matsmältning av fett.

På grund av otillräcklig gallutsöndring hos patienter med kolestas smälts fett dåligt, vilket leder till stearré (fettdiarré). Hundar och katter med kolestas kan därför gynnas av kost med låg fetthalt.

Lågfettkost är också fördelaktig genom att den minskar flödet av fett i lymfkärlen hos hundar och katter med lymfangiektasi och sänker blodfettsnivåerna i fall med hyperlipidemi. 

Pankreatit är ett inflammatoriskt tillstånd i mag-tarmsystemet som orsakar kliniska tecken som kräkningar, diarré och buksmärta.

Inflammation i bukspottkörtelvävnaden kan uppstå efter för tidig aktivering av matsmältningsenzymerna i bukspottkörteln, vilket leder till självdigestion av bukspottkörteln.

Ras, ökad ålder, fetma, läkemedel, hyperlipidemi, hyperkalcemi och även kost är riskfaktorer för utveckling av pankreatit. Pankreatit kan framkallas genom att hundar får en fettrik kost.

Nutrition kan spela en roll vid behandling av pankreatit och förebyggande av återfall genom att ge måttligt minskade nivåer av fett och protein för att minimera stimulering av pankreassekretion.

  Protein

Fett

15-30% torrvikt            

10-15% torrvikt   

<10 % i svårare fall av pankreatit och i fall av samtidig hyperlipidemi eller svår fetma

30-45% torrvikt   

10-15% torrvikt   

<10 % i fall av samtidig hyperlipidemi eller svår fetma

Förekomsten av samtidiga kliniska tillstånd i fall med pankreatit kräver dieter som uppfyller både riktlinjerna för näringstillförsel vid pankreatit och ytterligare behov som uppstår på grund av det samtidiga tillståndet.

Samtidigt tillstånd

Ytterligare näringsbehov

Hyperlipidaemia

Ännu lägre fetthalt i kosten, under 10 % DM och/eller hög halt av omega-3-fettsyror

Fetma

Låg fetthalt och låg energitäthet

Diabetes mellitus

Lågkolhydratkost eller fiberrik kost med komplexa kolhydrater

Exokrin bukspottkörtelinsufficiens

Mycket lättsmält kost

Inflammatorisk tarmsjukdom

Mycket lättsmält, hypoallergen kost, helst med förhöjda nivåer av omega-3-fettsyror

 

 

Hundar

Katter 

Ytterligare egenskaper

Hyperlipidemi

CID-LF*,**

CIW-LF*,**

CRD-2*

CGD*

CΩW-HY**                     

FRD*

FΩD-HY**           

*fetthalt <10 % DM

** Höga nivåer av omega-3-fettsyror som bibehåller normala triglyceridnivåer i plasma

Fetma

CID-LF*

CIW-LF*

CRD-2*

FRD*

FRW

*fetthalt <10 % DM

Diabetes Mellitus

CED-DM*

CRD-2**

FED-DM*

FRD**

FRW

* proteinhalt > 30 % för CED-DM och > 45 % för FED-DM, men på grund av låg fett- och kolhydrathalt rekommenderas för hundar och katter med pankreatit och samtidig diabetes mellitus

**fetthalt <10 % DM

Exokrin bukspottkörtelinsufficiens

CID-LF*

CIW-LF*

CDD

CDD-HY 

CΩW-HY     

FDD-HY

FΩD-HY                                     

Hög smältbarhet

*fetthalt <10 % DM

Följande SPECIFIC-foder uppfyller de rekommenderade protein- och fettnivåerna i kosten vid pankreatit:


För hundar: CPD-XL, CXD, CGD, CDD, CDD-HY, CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CJD, CΩW-HY, CRD-2; 
För katter:: FND, FXD, FQD-F, FCD-L, FDD-HY, FΩD-HY, FRD, FRW. 

Fodren i ovanstående tabell är de vanligaste rekommendationerna.

Hyperlipidemi är en riskfaktor för pankreatit. Omega-3-fettsyror bidrar till att bibehålla normala nivåer av triglycerider och lipoprotein med låg densitet i serum (Backes et al. 2016, Karalis 2017, Stroes et al. 2018).

 Inflammatoriska cytokiner spelar en viktig roll i patogenesen vid pankreatit och kan till och med leda till systemisk inflammation. Omega-3-fettsyror kan stödja den naturliga antiinflammatoriska processen.

 Randomiserade kontrollerade studier på humana patienter med pankreatit visade att tillskott av omega-3-fettsyror signifikant minskade dödligheten, infektiösa komplikationer och sjukhusvistelsens längd (Lei et al. 2015)

Varför ett friskt tarmmikrobiom är viktigt

Genom att främja tillväxten av nyttiga bakterier kan man öka produktionen av kortkedjiga fettsyror som butyrat, en viktig energikälla för enterocyter. En ökning av antalet nyttiga bakterier kan främja längden på tarmluddet i tarmslemhinnan (vilket ökar absorptionsförmågan) och bidra till att stödja immunförsvaret och en frisk tarm.

Digestive Support-foder från SPECIFIC består av flera ingredienser som återställer en balanserad mikrobiom och gör tarmen frisk igen.

Hur man behåller en hälsosam mikrobiom med SPECIFIC

 • Postbiotika är hälsosamma bioaktiva föreningar som produceras av nyttiga mikroorganismer och som stöder immunsystemet och bidrar till en balanserad inflammatorisk respons i immunsystemet (Lin et al. 2019).
 • AuraGuard ökar nivåerna av nyttiga bakterier som Lactobacilli och Bifidobacterium och postbiotika kan öka den relativa förekomsten av Bifidobacterium spp-arter, vilket främjar ett mer balanserat och mångsidigt tarmmikrobiom.
 • AuraGuard minskar bakteriernas rörlighet och biofilmbildning (virulensfaktorer), vilket minskar patogena bakteriers förmåga att kolonisera tarmen och undvika immunförsvaret.
 • Mannan-oligosackarider (MOS) kan binda patogena bakterier och hindra dem från att binda till tarmväggen.
 • Fermenterbara fibrer (betmassa, XOS och FOS) främjar tillväxten av nyttiga kolonbakterier för att stödja en hälsosam mag-tarmkanal.

Tarmbarriären är beroende av de bindande förbindelsernas integritet och skyddet av ett slemlager som täcker slemhinnan.

 • AuraGuard stöder integriteten hos tight junctions genom att öka nivån av occludin och ZO-1, cellproteiner som är viktiga för bildandet, upprätthållandet och strukturen hos tight junctions.
 • AuraGuard ökar produktionen av slem från bägarcellerna som är tarmslemhinnans första försvarslinje.

 

Immunsystemets inflammatoriska respons på en obalanserad mikrobiota, tarmpermeabilitet och exponering för patogener och allergener minskar ytterligare tarmbarriärens integritet och kan, i slutändan när den är kronisk, även påverka den systemiska inflammatoriska statusen.

 • AuraGuard minskar produktionen av proinflammatoriska cytokiner (IL-6 och IL-8) i utmanade celler
 • Höga halter av EPA och DHA omega-3 från fisk bidrar till att stödja kroppens naturliga antiinflammatoriska processer
 • Postbiotika och betaglukaner har potential att bidra till en balanserad inflammatorisk respons (Lin et al. 2019, Li et al. 2006)

SPECIFIC Gastrointestinal diets - FAQ's

Vid behandling av pankreatit rekommenderas i allmänhet att undvika för mycket fett och protein i kosten för att förhindra stimulering av bukspottkörteln.

Riktlinjerna är följande*:

 • FÖR fett till KATTER: 10–15 % på DMB och protein mellan 30–45 % DMB (DMB= torrviktbasis)
 • FÖR fett till HUNDAR: 10–15 % på DMB och protein mellan 15–30 % DMB för hundar
 • Dessutom: fett <10 % vid samtidig hyperlipidemi eller svår fetma.

Lämpligt SPECIFIC-foder för katter med pankreatit:

Den allmänna rekommendationen för vuxna katter med pankreatit är FDD-HY, FΩD-HY och FXD och för juvenila katter FDD-HY, FΩD-HY och FND

Obs! FRD är lämpligt för äldre kattungar, om de kan äta tillräckligt med energi från FRD Obs! FDD-HY och FOD-HY innehåller 29,5 respektive 29,7 % protein och FQD-F innehåller 15,2 % fett, vilket också är acceptabelt

(FID och FIW innehåller för mycket fett)

Förekomsten av andra komplikationer kommer att påverka kostrekommendationen

För katter med pankreatit och hyperlipidemi kan FΩD-HY vara förstahandsvalet eftersom den höga nivån av n-3 kan bidra till att sänka triglycerid- och/eller kolesterolnivåerna, medan FRD, med ännu lägre fettnivåer, också är lämpligt.

 För katter med pankreatit och (risk för) diabetes mellitus är FED-DM förstahandsvalet (proteinnivån i FED-DM är högre med 55 % DM, men på grund av den låga kolhydratnivån och den reducerade fettnivån rekommenderas den för katter med DM och pankreatit).

 För katter med pankreatit och fetma rekommenderas FRD och FRW.

 För katter med samtidig struvitproblematik: FXD eller FCD-L är ett bra val.

Suitable SPECIFIC diets for dogs with pancreatitis:

The general recommendation for adult dogs  with pancreatitis is CID-LF, CIW-LF, CDD-HY and CΩW-HY and for juvenile dogs CPD-XL, CDD-HY and CΩW-HY

In case of concurrent hyperlipidaemia, CID-LF and CIW-LF would be the first choice as the high level of n-3 may help to reduce the triglycerides and/or cholesterol level although CRD-2 and  CGD, with lowfat levels, and CΩW-HY, with high level of n-3, will also be suitable.

For dogs with pancreatitis and (risk on) diabetes mellitus; CED-DM and CRD-2 are first choice (CED-DM is slightly higher in protein than guideline, but due to low carbohydrate recommended for dogs with pancreatitis and DM)

For dogs with pancreatitis and obesity CID-LF, CIW-LF are first choice although CRD-2 is also suitable

For dogs with pancreatitis and IBD, where food allergy may also play a role CID-LF and/or CIW-LF are recommended.

SPECIFIC FOD-HY Allergen Management Plus kan bäst användas för en ung katt med IBD och struvit urolithiasis:

Fodret är hypoallergeniskt (baserat på hydrolyserat laxprotein och ris). För husdjur med IBD rekommenderas ofta en hypoallergen diet, eftersom det förväntas att IBD kan ha ett födoämnesallergiskt ursprung

Kosten innehåller höga halter av omega-3-fettsyror från fisk, som kan dämpa inflammatoriska reaktioner (i studier på människor och råttor minskade ett högt intag av n-3-fettsyror svårighetsgraden av kolit)

Fodret är lämpligt för alla åldrar, alltså även för unga växande katter

Fodret är utformat för att förebygga struvit genom att inducera ett lågt pH-värde i urinen (<6,4)

För hundar med pankreatit rekommenderas en kost med en måttlig nivå av fett och protein för att inte stimulera bukspottkörteln för mycket. Tumregeln är en fetthalt på 10–15 % av torrvikten och en proteinhalt på 15–30 % av torrvikten.

För behandling av IBD och även för allergiska hudreaktioner rekommenderas hypoallergena foder och höga nivåer av EPA och DHA från fisk kan bidra till att stödja kroppens naturliga antiinflammatoriska respons.

SPECIFIC CID-LF/CIW-LF Digestive Support Low Fat uppfyller alla dessa kriterier och rekommenderas för hundar med pankreatit med samtidig IBD och allergiska hudreaktioner.

Förekomsten av fermenterbara fibrer, betaglukaner, AuraGuard och nukleotider bidrar dessutom till att stödja en hälsosam tarmflora, immunförsvar och tarmbarriärfunktion.

För ytterligare information inklusive svar på frågor om SPECIFIC:

Besök sidan med vanliga frågor om SPECIFIC

Resurser för gastrointestinal kost:

The SPECIFIC owner web sites provide a valuable tool to help explain nutrition to your clients.  With pages talking about the condition and the role nutrition plays in supporting management of those conditions and details of the individual products that you may be recommending.

If you would like to link to the SPECIFIC owner web sites, the address is www.specific-diets.co.uk/

 

Full product data sheets are available at the SPECIFIC product information book including

 • Indications for each diet
 • Properties and rational for the composition
 • Ingredients
 • Feeding amounts
 • Nutrient data
 • Any contra indications

Click here

This provides details of the reccomended diets for dogs and cats with pancreatitis and other conditions

Click here to download

This provides a detailed white paper exploring the gut micribiome and gut barrier function

Click here to download

This provides details of the SPECIFIC GI diets to help all staff in practice understand and explain to clients the support that diet can provide

Click here to download

This product selector helps you find the correct diet for the different types of GI condition

Click here to download

A simple leaflet explaining SPECIFIC GI diets for dogs that you can e mail to your clients

Click here to download

A simple leaflet explaining SPECIFIC GI diets for cats that you can e mail to your clients

Click here to download

A simple leaflet explaining SPECIFIC allergy diets for dogs that you can e mail to your clients

Click here to download

A selection of social media graphics and text that you can use on your social media discussing GI disorders

Click here to download

Produkter för mag-tarmkanalen

lock Logga in på ditt Dechra konto

account_box Har du inget konto ännu?

Registrera dig nu för att komma åt:

 • Komplett produkt- och sjukdomsinformation
 • Gratis supportmaterial, videor och webbsändningar
 • Dechra Academy: Vår kostnadsfria plattform för e-lärande
keyboard_arrow_up